Foto Spiral

Spiral

S

Spiral

Spiral

Installatie voor het prepareren en spinnen van natuurlijke en man-made stapelvezels en hun blends. Het doel is om innovatieve natuurlijke en hybride garens en gerecycleerde garens te ontwikkelen. Bedrijven geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van duurzame en functionele materialen en circulaire economie kunnen gebruik maken van de infrastructuur voor innovatieve oplossingen.

De infrastructuur zal deel uitmaken van het FTILab+ MDF (Manufacturing Demonstration Facility). Dit centrum voor open innovatie en co-creatie stelt haar infrastructuur ter beschikking van bedrijven uit de textielsector en ontwerpers om samen met HOGENT onderzoekers en/of studenten  nieuwe producten en/of processen te ontwikkelen die een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame/circulaire economie.

De infrastructuur zal in hoofdzaak worden ingezet binnen de onderzoekslijn ‘Bio-based materials & Circular Economy’. Deze onderzoekslijn werd een viertal jaar terug opgestart en is volledig in lijn met het door de EU als prioritair gedefinieerd onderzoek naar het  optimaliseren van de verwerking en de toepassingen van textielvezels van Europese origine en het hightech/high end recycleren van textielvezels voor circular economy concepten. Daarnaast zal ze ook haar toepassing vinden in de onderzoekslijnen ‘Comfort & Protection’ en ‘Digitization & Flexibilization’. In de digitale wereld zullen smart textiles en wearables een prominente plaats innemen bij het sporten en monitoren van de gezondheid en revalidatieprocessen. De ontwikkeling van hybride garens met geleidende en sensor/actuator capaciteiten speelt hierin een belangrijke rol.

Vandaag is in Vlaanderen geen infrastructuur beschikbaar voor het spinnen van kleine partijen waardoor bedrijven aangewezen zijn op industriële infrastructuur die aanvoer van grote hoeveelheden vezels vereist. De ontwikkeling van innovatieve en/of gerecycleerde garens wordt hierdoor afgeremd en duur. Door beroep te doen op deze infrastructuur zullen bedrijven een boost kunnen geven aan de snelheid van innoveren en de kosten aanzienlijk verlagen. De complementariteit met reeds beschikbare infrastructuur bij FTILab+ en bij Centexbel (extrusie) versterkt dit nog.

 

Spiral is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum FTI Lab+

Projectcoƶrdinator

Alexandra De Raeve

Looptijd

01/01/2021 - 31/12/2023

Financier

VLAIO

Programma financier

Onderzoeksinfrastructuur hogescholen