Foto Structural embedding knowledge by experience in higher education through processes of co-creation (SEKEHE)

Structural embedding knowledge by experience in higher education.

S

Structural embedding knowledge by experience in higher education.

Structural embedding knowledge by experience in higher education through processes of co-creation (SEKEHE)

Het Erasmus+ project 'Structural embedding knowledge by experience in higher education through processes of co-creation (SEKEHE)' focust op het structureel verankeren van ervaringskennis in opleidingen hoger onderwijs voor wat betreft het domein sociaal-agogisch werk.

De specifieke doelstellingen van het project zijn vierledig:
1) het ontwikkelen en ondersteunen van co-teaching activiteiten door ervaringsdeskundigen in het hoger onderwijs en het structureel verankeren van hun perspectief in de academische wereld;
2) het creëren van een veilige en stimulerende leeromgeving door het gezamenlijk ontwikkelen van ondersteuningsvormen door ervaringsdeskundigen samen met onderwijzend personeel ten behoeve van huidige studenten in kwetsbare situaties;
3) het verkennen en beschrijven van barrières, uitdagingen en hulpbronnen voor (toekomstige) studenten in kwetsbare situaties om toegang te krijgen tot opleidingen hoger onderwijs voor wat betreft sociaal-agogisch werk en op basis daarvan verdere acties voor te stellen om de toegang tot het hoger onderwijs voor sociaal achtergestelde groepen te democratiseren;
4) het ontwikkelen van een transnationaal methodologisch kader om ervaringskennis structureel te verankeren in het hoger onderwijs.

Het SEKEHE-project zal resulteren in
1) een online handboek (deel 1) waarin verschillende praktijken van co-teaching in verschillende landen en een synthese van sleutelelementen en uitdagingen van co-teaching zullen worden beschreven;
2) een online handboek (deel 2) waarin verschillende vormen van ondersteuning voor huidige studenten in kwetsbare situaties in verschillende landen en een synthese van de belangrijkste elementen en uitdagingen zullen worden beschreven;
3) een online handboek (deel 3) waarin barrières, uitdagingen en hulpbronnen die de toegang tot hoger onderwijs voor wat betreft sociaal-agogisch werk beïnvloeden voor toekomstige studenten in kwetsbare situaties in verschillende landen zullen worden beschreven, en verdere acties zullen worden voorgesteld;
4) een online handboek (deel 4) waarin een methodologisch kader wordt beschreven om ervaringskennis structureel te implementeren in de academische wereld in onze instellingen en transnationaal;
5) vijf geactualiseerde curricula waarin ervaringskennis is opgenomen;
6) vijf webinars over het "stap voor stap" implementeren van ervaringskennis in de academische wereld op nationaal en transnationaal niveau;
7) een zelfreflectie-instrument voor studenten dat samen met ervaringsdeskundigen is ontwikkeld;
8) vier peer to peer ondersteuningsprogramma's voor studenten in kwetsbare situaties. 

SEKEHE is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Equality ResearchCollective.

Projectcoördinator

Jessica De Maeyer

Projectcoördinator (extern)

University of Ostrava, Czech Republic

Projectmedewerkers

Tijs Van Steenberghe, Hilde Vermeir

Looptijd

1/09/2022 - 31/08/2025

Financier

Erasmus+

Externe organisaties

Norwegian University of Science and Technology, Noorwegen
KBT Vocational School, Noorwegen
University of Milano-Bicocca (UNIMIB), Italië
Ghent University (UGent), België