Foto Studie naar de quarantaine- en isolatieregels in het kader van COVID-19

Quarantaine- en isolatieregels.

Q

Quarantaine- en isolatieregels.

Studie naar de quarantaine- en isolatieregels in het kader van COVID-19

In samenwerking met Sciensano wordt gezocht naar de motieven waarom mensen zich niet aan de quarantaine- of isolatiemaatregelen houden.

Sciensano wil met dit onderzoek de faciliterende en belemmerende factoren voor het al dan niet volgen van de quarantaine maatregelen identificeren, om zo de effectiviteit van de huidige maatregelen die opgelegd worden door de federale overheid te meten en vervolgens eventueel aan te passen/ te verstrengen/ te versoepelen of anders te implementeren.

             
                           
                                       

Studie naar de quarantaine- en isolatieregels in het kader van COVID-19 is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Substance use and Psychosocial Risk Behaviours.

                                

Projectcoƶrdinator

Nicky Dirkx

Looptijd

01/02/2021 - 31/07/2021

Financier

Sciensano