Foto SUSCABFLY: Duurzame beheersing van koolvlieg

SUSCABFLY.

S

SUSCABFLY.

SUSCABFLY: Duurzame beheersing van koolvlieg

 

 

Het hoofddoel van dit project is de implementatie van een duurzame beheersingsstrategie voor koolvlieg met focus op het optimaal gebruik van natuurlijke plaagbeheersing en de toepassing van preventieve teelt-technische maatregelen. Hierdoor wordt het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen opgevangen en het gebruik ervan verder gereduceerd. Om dit te bereiken wordt sterk ingezet op voorlichting, demo en communicatie.

Koolvlieg (Delia radicum L.) wordt beschouwd als een veel voorkomende, moeilijk beheersbare plaag bij koolgewassen. Deze vlieg legt haar eitjes nabij de plantvoet af waarna de larven in de wortels binnendringen. De larven vormen er al voedend gangen, met verrotting en kwaliteitsschade tot gevolg. Door hun verdoken levenswijze is de plaag moeilijk te bereiken en het beheersen ervan niet eenvoudig. Recente evoluties in de gewasbescherming en de stijgende vraag naar residuvrije fruit- en groenteproducten zetten de telers onder druk. Inzetten op natuurlijke plaagbeheersing en teelt-technische maatregelen als onderdeel van een duurzaam teeltsysteem zou een uitweg kunnen bieden.

In dit project wordt een duurzame beheersingsstrategie voor koolvlieg uitgewerkt. De focus ligt hierbij op een optimaal gebruik van natuurlijke plaagbeheersing en de toepassing van preventieve teelt-technische maatregelen. Zo wordt het toepassen van een tussenteelt met nectarplanten als maatregel om natuurlijke vijanden te stimuleren, getest. Ook verschillende uitzetmethoden van natuurlijke vijanden zoals kortschildkevers en nematoden worden onder de loep genomen. Hiernaast zal de toepasbaarheid van preventieve teelt-technische maatregelen waaronder het gebruik van afdekmateriaal en mechanische ei-verwijdering worden onderzocht. Alle onderzoeksresultaten worden tot slot gebundeld tot een duurzame beheersingsstrategie voor koolvlieg.

SUSCABFLY is een LA-traject gesteund door VLAIO en is een samenwerking tussen AgroFoodNature en het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG) en Inagro.

Benieuwd naar meer? Surf dan naar onze projectpagina!


SUSCABFLY – Sustainable control of cabbage root fly. 

The main goal of this project is to develop a sustainable control strategy for cabbage root fly, focusing on the optimalisation of natural pest control and preventive crop management techniques. This will result in a decreased need for, and use of, pesticides. To guarantee implementation, growers will be maximally informed during demonstration and communication activities.

Cabbage root fly (Delia radicum L.) is considered a common yet difficult to control pest of cabbage crops. This fly lays its eggs near the plant base, after which the larvae penetrate the roots. While feeding from the roots, the larvae form tunnels, causing wilting and quality loss. Due to their hidden way of life, the pest is difficult to reach and control. Recent evolutions in crop protection and the increasing demand for residue-free vegetable products put growers under pressure.

In this project, a sustainable control strategy for cabbage root fly is developed. The focus lies on the optimal use of natural pest control and the application of preventive crop management techniques. The impact of different nectar plants on the presence of natural enemies and natural pest control is being tested. In another part of the project, the augmentative release of natural enemies like rove beetles and entomopathogenic nematodes is validated. In addition, the possibilities to use preventive physical control measures  such as the use of row covers and mechanical egg removal will be explored. Finally, all research results will be combined into a sustainable control strategy for cabbage root fly.

SUSCABFLY is an LA-traject supported by VLAIO and is a collaboration between AgroFoodNature and the Research Station for Vegetable Production Sint Katelijne Waver (PSKW), Vegetable Research Centre Kruishoutem (PCG), and INAGRO.

SUSCABFLY is a research project of research centre AgroFoodNature, working at the interface of agri- and horticulture, food and nature.


SUSCABFLY is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

 

Projectcoƶrdinator

Joachim Moens, Annelies De Roissart

Looptijd

01/01/2021 - 31/12/2024

Financier

VLAIO

Programma financier

Landbouw (LA)-trajecten

Externe organisaties

Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne Waver (PSKW)
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt, Oost-Vlaanderen (PCG)
Inagro