Foto SUSCABFLY: Duurzame beheersing van koolvlieg

SUSCABFLY.

S

SUSCABFLY.

SUSCABFLY: Duurzame beheersing van koolvlieg

Het hoofddoel van dit project is de implementatie van een duurzame beheersingsstrategie voor koolvlieg met focus op het optimaal gebruik van natuurlijke plaagbeheersing en de toepassing van preventieve teelt-technische maatregelen. Hierdoor wordt het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen opgevangen en het gebruik ervan verder gereduceerd. Om dit te bereiken wordt sterk ingezet op voorlichting, demo en communicatie.

Koolvlieg (Delia radicum L.) wordt beschouwd als een veel voorkomende, moeilijk beheersbare plaag bij koolgewassen. Deze vlieg legt haar eitjes nabij de plantvoet af waarna de larven in de wortels binnendringen. De larven vormen er al voedend gangen, met verrotting en kwaliteitsschade tot gevolg. Door hun verdoken levenswijze is de plaag moeilijk te bereiken en het beheersen ervan niet eenvoudig. Recente evoluties in de gewasbescherming en de stijgende vraag naar residuvrije fruit- en groenteproducten zetten de telers onder druk. Inzetten op natuurlijke plaagbeheersing en teelt-technische maatregelen als onderdeel van een duurzaam teeltsysteem zou een uitweg kunnen bieden.

In dit project wordt een duurzame beheersingsstrategie voor koolvlieg uitgewerkt. De focus ligt hierbij op een optimaal gebruik van natuurlijke plaagbeheersing en de toepassing van preventieve teelt-technische maatregelen. Zo wordt het toepassen van een tussenteelt met nectarplanten als maatregel om natuurlijke vijanden te stimuleren, getest. Ook verschillende uitzetmethoden van natuurlijke vijanden zoals kortschildkevers en nematoden worden onder de loep genomen. Hiernaast zal de toepasbaarheid van preventieve teelt-technische maatregelen waaronder het gebruik van afdekmateriaal en mechanische ei-verwijdering worden onderzocht. Alle onderzoeksresultaten worden tot slot gebundeld tot een duurzame beheersingsstrategie voor koolvlieg.

SUSCABFLY is een LA-traject gesteund door VLAIO en is een samenwerking tussen AgroFoodNature en het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG) en Inagro.

SUSCABFLY is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoƶrdinator

Joachim Moens, Annelies De Roissart

Looptijd

01/01/2021 - 31/12/2024

Financier

VLAIO

Programma financier

Landbouw (LA)-trajecten

Externe organisaties

Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne Waver (PSKW)
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt, Oost-Vlaanderen (PCG)
Inagro