Foto SUSTEX 2.0: Valorisatie van natuurlijke, SUStainable vezels uit lokale reststromen voor TEXtieltoepassingen

SUSTEX 2.0.

S

SUSTEX 2.0.

SUSTEX 2.0: Valorisatie van natuurlijke, SUStainable vezels uit lokale reststromen voor TEXtieltoepassingen

Op 10 maart 2020 legde de Europese Commissie de basis voor een industriële strategie. Deze strategie moet de dubbele transitie naar een groene en digitale economie ondersteunen die moet leiden tot de verwezenlijking van de Green Deal. 14 industriële ecosystemen werden geselecteerd op basis van hun strategisch belang om volledige steun van de EU te krijgen. De textielindustrie is één van deze sectoren. Volgens de visie van de EU betekent dit o.a. dat textielproducten die op de Europese markt komen grotendeels uit biogebaseerde en/of gerecycleerde vezels zullen moeten bestaan. Onderzoek naar de inzetbaarheid van dergelijke vezels is daarom ook noodzakelijk om deze doelstelling mogelijk te maken. De verschillende projecten rond de valorisatie van hennep, die sinds 2017 uitgevoerd wordt aan FTILab+ en AgroFoodNature, passen perfect binnen deze strategie en ook binnen één van de strategische innovatiethema’s van het European Technology Platform for textiles & clothing, nl. ‘Durable, circular and biobased materials and processes’, die deze groene transitie moeten ondersteunen. Daarnaast vraagt de conventionele verwerking van vezels tot textielproducten nog steeds een hoge energiekost gepaard gaande met gebruik van grote hoeveelheden water en chemicaliën. Het is daarom noodzakelijk om alternatieve voorbehandelingsmethodes uit te testen en te valoriseren, en ook de verwerkbaarheid van de bekomen vezels in kaart te brengen. FTILab+ heeft als ambitie om verder competenties uit te bouwen op het vlak van de ontwikkeling en inzetbaarheid van duurzame textielmaterialen, en onderzoekt daarom ook de valorisatiemogelijkheden van lokale plantaardige reststromen voor textieltoepassingen.

In het afgelopen PWO-project SUSTEX werden stengels van hop, soja en netels als vezelrijke gewassen met potentieel voor textieltoepassingen geïdentificeerd. SUSTEX 2.0 wil de kwaliteit van de vezels uit die gewassen beter in kaart brengen, en de verspinbaarheid tot garens verder onderzoeken. Om de uiteindelijke inzetbaarheid van natuurlijke garens op basis van hop, netels en soja voor hoogwaardige textielproducten in te schatten, zullen er ook weef -en breitesten gebeuren. Het project heeft verder ook aandacht voor de recycleerbaarheid van de bekomen stoffen, en zal innovatieve voorbehandelingsmethodes toepassen om tot verspinbare vezels te komen.

SUSTEX 2.0 is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum FTI Lab+

Projectcoördinator

Jonas Van Rie

Copromotoren

Alexandra De Raeve

Projectmedewerkers

Sofie Vermeire, Myréne Vanderhoeven, Svea Thienpondt

Looptijd

01/01/2023 - 31/12/2023

Financier

HOGENT

Externe organisaties

Inagro
Tex is More
OVAM
ESG
Libeco
Utexbel
Creamoda
Fedustria
Top-line alpacas