Foto Taalrijk in klas en (hoge)school

Taalrijk in klas en (hoge)school.

T

Taalrijk in klas en (hoge)school.

Taalrijk in klas en (hoge)school

Het creëren van gelijke kansen voor kwetsbare groepen is een topprioriteit van het Vlaamse onderwijsbeleid. Goed kleuteronderwijs dat drempels kan overwinnen is daarbij essentieel. Het project 'Kleine kinderen, Grote kansen' wil bijdragen aan een duurzame verankering van een versterkte professionaliteit bij (toekomstige) leraren kleuteronderwijs in omgaan met diversiteit, kinder- en kansarmoede in het Vlaams kleuteronderwijs. 

De doelen van het project van Hogeschool Gent zowel naar de lerarenopleidingen kleuter- en lager onderwijs als naar de stagescholen zijn: 

1. Taalrijke activiteiten structureel inbedden in de school i.s.m. teamleden van de stageschool, studenten, de pedagogische begeleidingsdienst en lectoren van de lerarenopleiding HOGENT.

  • Enerzijds gaat het over samen taalrijke activiteiten bedenken en het team daarbij te ondersteunen (gedurende het schooljaar)
  • Anderzijds studenten inzetten in de klas om die taalactiviteit mee uit te voeren (binnen één semester van het academiejaar).

2. Zichtbare materiële setting in de scholen (of enkele klassen) realiseren waardoor kinderen ondergedompeld worden in en Taalrijke omgeving. 

3. De talenten van ouders en actoren uit de omgeving van de school in kaart brengen i.f.v. bovenstaande doelen. 

Taalrijk in klas en (hoge)school is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra EQUALITY ResearchCollective en Research Centre for Learning in Diversity.

Projectcoördinator

Katrien De Maegd

Projectmedewerkers

Sarah Sierens, Kristel Detollenaere

Looptijd

15/09/2019 - 30/06/2020

Financier

Vlaamse Overheid, departement Onderwijs en Vorming en Koning Boudewijnstichting

Programma financier

Kleine Kinderen Grote Kansen

Externe organisaties

De kleine Icarus
Basisschool Voskenslaan
Basisschool Merelbeke
MPI Oase
Pedagogische begeleidingsdienst