Farmers Benefits foto website

Farmers Benefits.

F

Farmers Benefits.

Teeltdiversificatie bij ruwvoederproductie in de rundveehouderij: Focus op voedersorghum en mengteelt kuilmaïs-klimboon

Wijzigende klimaatomstandigheden leidden de laatste jaren tot tegenvallende gewasopbrengsten en een lagere kwaliteit van ruwvoeder. Dit project heeft als doel de monocultuur van maïs te doorbreken door diversificatie in de gewasrotatie met voedersorghum en kuilmaïs-klimboon.
Tegenvallende gewasopbrengsten van ruwvoeder met een lagere kwaliteit was de afgelopen jaren een realiteit op vele landbouwpercelen. De wijzigende klimaatomstandigheden met langere droge en warme periodes tijdens het voorjaar en de zomer hebben vele veehouders doen inzien dat ze grote risico’s nemen door hun ruwvoederproductie grotendeels te baseren op maïs en gras.
Dit LA-traject heeft als doel de monocultuur van maïs op bepaalde percelen te doorbreken met een aantal specifieke gewassen, namelijk voedersorghum en de mengteelt kuilmaïs-klimboon. Met deze diversificatie in gewasrotatie wordt niet alleen een risicospreiding voor de melkveehouder beoogd, maar ook een verhoging van de bodemkwaliteit, een betere stikstofbenutting en een gunstigere ruwvoederaanvoer en -samenstelling.


Crop diversification in forage production in livestock: focus on forage sorghum and mixed crop silage maize-climbing bean

In recent years, changing climatic conditions have led to both disappointing crop yields and a lower quality of fodder. This project aims to break the maize monoculture by diversifying the crop rotation with fodder sorghum and a silage maize-climbing bean mixed crop.
In recent years, disappointing fodder crop yields with a lower quality have been a reality on many farms. Changing climatic conditions with longer dry and warm periods during spring and summer have shown many farmers that they are taking big risks by basing their fodder production largely on maize and grass.
This LA-project aims to break the monoculture of maize on certain plots using specific crops: fodder sorghum and a silage maize-climbing bean mixed crop. This diversification in crop rotation aims at spreading the risk for the dairy farmer, and at improving soil quality, nitrogen utilisation and fodder supply and composition.

Farmers benefits logo website

Farmers' Benefits is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature.

Projectcoördinator HOGENT

Joos Latré

Projectcoördinator

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Onderzoekers

Jasper Carrette, Tristan Fransen

Looptijd

01/12/2021 - 30/11/2025

Financier

VLAIO (voormalig IWT)

Programma financier

IWT /VLAIO - Landbouwtrajecten

Partners

Autonoom Provinciebedrijf Hooibeekhoeve

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek