Foto TransCocon: Re-usable Learning Objects for Trans-cultural Collaboration and Competence in Nursing

TransCocon.

T

TransCocon.

TransCocon: Re-usable Learning Objects for Trans-cultural Collaboration and Competence in Nursing

Het Erasmus+ project 'TransCoCon' bouwt verder op de sterktes van een eerder uitgevoerd Leonardo da Vinci project TRaNSforM (project 201 0-LDV-PAR-P-427), en heeft als doel een innovatieve leeromgeving rond transculturele samenwerking en competenties in de verpleegkunde te ontwikkelen.

Om dit te realiseren focust TransCoCon op de ontwikkeling, het testen en de implementatie van Reusable Learning Objects (RLO) die tot doel hebben het aanscherpen van de culturele bewustwording en het promoten van de transculturele competentie in de professionele context van verpleegkunde.

TransCoCon bestaat uit een international partnerschap: HOGENT (BE), University of Notthingham (UK), Fachhochschule Bielefeld (DE), St. Angela’s College Sligo (IE) en Escola Superior de Enfermagem do Porto (PT).

Participatie aan het TransCoCon-project betekent op verschillende vlakken een meerwaarde voor zowel het departement Gezondheidszorg als het opleidingscentrum Verpleegkunde:

  • het opleidingscentrum Verpleegkunde wil extra inzetten op het uitbouwen en onderhouden van internationale netwerken binnen het vakgebied verpleegkunde en wil de docentenmobiliteit stimuleren;
  • het opleidingscentrum Verpleegkunde is verbonden aan het onderzoeksconsortium 360° Zorg en Welzijn en wil nieuwe innovatieve projecten initiëren met betrekking tot communicatie in de zorg.

TransCocon is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360°Zorg en Welzijn

Projectcoördinator

Marc Dhaeze

Projectcoördinator (extern)

Inge Bergmann-Tyacke, Nottingham university

Projectmedewerkers

Ellen Goossens, Sonia Labeau, Deborah Lambotte, Maarten Michiels, Leen Van Landschoot

Looptijd

1/09/2017 - 31/08/2020

Financier

EU

Programma financier

Erasmus+ Key Action 2 - Strategic Partnerships for Higher Education - Development of Innovation

Externe organisaties

The University of Nottingham (Verenigd Koninkrijk)
Dokuz Eylül University (Turkije)
Fachhochschule Bielefeld (Duitsland)
Mikkeli University of Applied Sciences (Finland)
St. Angela's College (Ierland)
Nursing School of Porto - ESEP (Portugal)