Foto Home

TransCocon.

T

TransCocon.

Re-usable Learning Objects for Trans-cultural Collaboration and Competence in Nursing

Dit onderzoek heeft als doel een innovatieve leeromgeving rond transculturele samenwerking en competenties in de verpleegkunde te ontwikkelen.
Om dit te realiseren focust TransCoCon op de ontwikkeling, het testen en de implementatie van Reusable Learning Objects (RLO) die tot doel hebben het aanscherpen van de culturele bewustwording en het promoten van de transculturele competentie in de professionele context van verpleegkunde.
TransCoCon bestaat uit een international partnerschap: HOGENT (BE), University of Nottingham (UK), Fachhochschule Bielefeld (DE), St. Angela’s College Sligo (IE) en Escola Superior de Enfermagem do Porto (PT).

Meer info

Re-usable Learning Objects for Trans-cultural Collaboration and Competence in Nursing

This research aims to develop an innovative learning environment around transcultural collaboration and competences in the field of nursing.

To achieve this, TransCoCon focuses on developing, testing, and implementing Reusable Learning Objects (RLO) that are designed to raise cultural awareness and promote transcultural competences in the professional context of nursing.

TransCoCon consists of an international partnership: HOGENT (BE), University of Nottingham (UK), Fachhochschule Bielefeld (DE), St. Angela's College Sligo (IE) and Escola Superior de Enfermagem do Porto (PT).

innovative learning environment

More info

TransCoCon is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator HOGENT

Marc Dhaeze

Projectcoördinator

University of Nottingham

Onderzoekers

Ellen Goossens, Sonia Labeau, Deborah Lambotte, Maarten Michiels, Leen Van Landschoot

Looptijd

01/09/2017 - 31/08/2020

Financier

Erasmus+

Partners

Escola Superior de Enfermagem do Porto

Fachhochschule Bielefeld

St. Angela's College

University of Nottingham