Foto TRIADE 2.0 - training for inclusion of ageing people with disabilities through exchange 2.0

TRIADE 2.0.

T

TRIADE 2.0.

TRIADE 2.0 - training for inclusion of ageing people with disabilities through exchange 2.0

De sociale inclusie van ouderen met een verstandelijke beperking, wordt in de Europese Unie niet volledig bereikt. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn onder andere het niet bezitten van de specifieke competenties (communicatie, adaptieve vaardigheden,...) die het mogelijk maken om actief deel te nemen aan de maatschappij en/of een gebrek aan competenties of incorrecte attitudes van de professionals die betrokken zijn in het veld.

Om hieraan tegemoet te komen willen de projectmedewerkers een ‘toolkit’ ontwikkelen voor professionals. De ‘toolkit’ of het vormingspakket zal verschillende onderdelen omvatten waarbij de onderzoeksgroep zich richt op het ontwikkelen van een verwerkingspakket (handleiding met instructie, piloottest, accreditatie,...) op de verouderingsprocessen voor mensen met een verstandelijke beperking. Anderzijds hebben de projectmedewerkers het plan om een applicatie/ technologische tool te ontwikkelen ter ondersteuning van de ouder wordende persoon met beperking en zijn omgeving om op die manier de opportuniteiten voor inclusie te vergroten. De focus van het project ligt op het ontwikkelen van software/technological tool (application). Vanuit de HOGENT zal collega dr. Ilse Goethals worden betrokken in het ontwikkelen van een onderzoeksmethodologie (een pre- en postmeting) en een methodologie voor de transfer van wat betrokkenen leren naar de dagelijkse praktijk.

TRIADE 2.0 is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator

Ilse Goethals

Projectcoördinator (extern)

IVASS Instituto Valenciano de Atencion Social-Sanitaria, Valencia, Spain

Looptijd

1/10/2018 - 31/03/2021

Financier

EU

Programma financier

Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of qood practices - Strategic Partnership for Vocational Education & Training

Externe organisaties

vzw Den Achtkanter
vzw Itaca