Foto Universeel Preventie Curriculum:  het ontwikkelen van een Europees preventie curriculum met trainingsaanbod en preventiehandboek (UPC-Adapt)

UPC-Adapt

U

UPC-Adapt

Universeel Preventie Curriculum: het ontwikkelen van een Europees preventie curriculum met trainingsaanbod en preventiehandboek (UPC-Adapt)

UPC: van een internationaal naar een Europees preventie curriculum

In januari 2017 startte het UPC-project (Universal Prevention Curriculum - Universeel Preventie Curriculum). Dit project werd gefinancierd door de Europese Commissie en werkte samen met 11 Europese partners in 9 deelstaten. Het UPC werd ontwikkeld door de Amerikaanse organisatie APSI (Applied Prevention Science International) en is gebaseerd op de UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) internationale standaarden en de Europese ‘European Drug Prevention Quality Standards’ (EDPQS).

 

Het project stelde als doel preventie professionals in alcohol- en ander druggebruik een gestandaardiseerd curriculum,  gebaseerd op effectieve preventiestrategieën, aan te bieden en dit via een training. Het UPC-project bestond uit zes werkpakketen (WP). WP 1 zorgde voor de adaptatie van het internationale curriculum naar de Europese context. WP 2 stond in voor het ontwerpen van een online-trainingspakket. WP 3 focuste zich op een trainingsaanbod in een korte module zoals in een NGO-setting en WP 4 bood dit curriculum aan in een academische setting; Het 0de en 5de pakket stond respectievelijk in voor de coördinatie, disseminatie en public relations.

 

Het project stond onder leiding van HoGent. In een eerste fase werden de training noden in kaart gebracht en ontwierp elk betrokken werkpakket een training design. Parallel aan deze eerste fase werd er gewerkt aan de adaptatie van het curriculum naar een Europese context. Nadien werden er piloot training sessies georganiseerd in de verschillende settings (cf. ngo’s en academisch). Het project werd afgerond in december 2018.

 

Naar aanleiding van dit project werd er in 2020 een Nederlandstalig handboek uitgegeven: Europees preventiehandboek – een leidraad voor wetenschappelijk onderbouwde preventie in de praktijk (Uitgeverij Politeia - ISBN 978-2-509-03707-7). Het handboek is een uitgave van het gerenommeerde European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) en gebaseerd op robuuste en recente gegevens uit de internationale preventiewetenschap. De meeste studies die in het handboek beschreven worden, komen vanuit het werkveld van drugproblemen en -verslaving. Veel theorieën, modellen en methodes zijn echter ook bruikbaar op het bredere terrein van preventie.

Het handboek vormt de basis voor een gestandaardiseerde training die kan aangeboden worden aan geïnteresseerde externen die hun expertise rond preventie binnen de gezondheids- en veiligheidscontext willen uitbreiden. Meer informatie over het oorspronkelijke UPC-Adapt project is terug te vinden op de website http://upc-adapt.eu.

UPC-Adapt is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Substance use and Psychosocial Risk Behaviours.

Projectcoördinator

Peer van der Kreeft

Projectmedewerkers

Annemie Coone, Femke De Wulf, Marjolein De Pau, Tina Van Havere

Looptijd

1/01/2017 - 31/12/2018

Financier

EU

Programma financier

DG Justice - Drug Prevention and Information Programme

Externe organisaties

Univerzita Karlova v Praze (CLINI) - Czech Republic
Azienda Sanitaria Locale N.2 Savonese (ASL Savona) - Italy
University of Zagreb (ERF) - Croatia
Institute for Research and Development (UTRIP) - Slovenia
Tervise Arengu Instituut (TAI) - Estonia
Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie (IPIN) - Poland
Universitat de les Illes Balears (UIB) - Spain
Landespräventionsrat Niedersachsen, Niedersächsisches Justizministerium (CPC) - Germany
Panstwowa AgencjaRozwiazywania Problemów alkoholowych (PARPA) - Poland.
Agenzia di Tutela Della Salute Della Città Metropolitana de Milano (ATS Milano) - Italy.