Molens foto website

Molens.

M

Molens.

Verwerkingsapparatuur voor plantaardige grondstoffen en voedselreststromen

De walsenmolen vermaalt granen zoals tarwe, spelt, rogge, gerst en rijst tot bloem/meel, de snijmolen verkleint grondstoffen met uiteenlopende eigenschappen.
De toestellen worden ingezet in onderzoek naar hoogwaardige valorisatie van voedselreststromen, de verwerking van granen en andere eiwitgewassen (zoals leguminosen) en ontwikkeling van plantaardige voeding (o.b.v. (lokaal geteelde) eiwitgewassen) en biogebaseerde materialen. Verkleinen is vaak een noodzakelijke stap om plantaardige grondstoffen of reststromen (zoals bonen, zaden, pitten, fruitreststromen, groentereststromen, schroten, etc.) te verwerken.
Door aanvulling met de verkleinapparatuur zal in het voedingstechnologisch labo een volledige verwerkingsproceslijn op laboschaal opgezet kunnen worden waarbij ook de reeds aanwezige toestellen beter kunnen benut worden. De apparatuur past ook volledig binnen de systeembenadering van het onderzoekscentrum AgroFoodNature (AFN) waarbij ketenbreed onderzoek wordt opgezet. Er is reeds veel kennis opgebouwd rond de lokale teelt van eiwitgewassen. Door ook de kennis rond verwerking van plantaardige grondstoffen verder uit te bouwen, kan onderzoek naar duurzame ketens ondersteund worden.
AFN bouwde ook reeds kennis op m.b.t. de logistieke, wetgevende, economische en duurzaamheidsaspecten gekoppeld aan voedselreststroomvalorisatie. Via een uitbreiding met deze apparatuur bouwt de onderzoeksgroep ook de technologische kennis verder uit waardoor bedrijven vanuit een multidisciplinaire benadering ondersteund kunnen worden. De complementariteit met andere onderzoekinstellingen en bedrijven op vlak van maaltechniek en schaalgrootte biedt ook kansen tot de vorming van een netwerk rond deze onderzoeksthema’s.


Processing equipment for vegetable raw materials and food waste streams

The roller mill grinds grains such as wheat, spelt, rye, barley and rice into flour or meal, the cutting mill reduces raw materials with various properties. Shredding is often a necessary step to process vegetable raw materials or residual streams. Thanks to these mills, in the food technology lab we now have a complete processing line on a lab scale, whereby the existing equipment can also be better utilized.

The equipment fits within the chain-wide systems approach to research within AgroFoodNature. Much knowledge has been built up around the local cultivation of protein crops. By also further developing the knowledge around processing vegetable raw materials, research into sustainable chains can be supported. There is also a great deal of expertise regarding the logistical, legislative, economic and sustainability aspects linked to food waste stream valorization. Thanks to this equipment, the technological knowledge surrounding food waste streams is also expanded and we can take a fully multidisciplinary approach to both research and services.

Molens logo website

Molens is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature.

Projectcoördinator HOGENT

Melissa Camerlinck

Looptijd

01/01/2022 - 31/12/2024

Financier

VLAIO (voormalig IWT)

Programma financier

Onderzoeksinfrastructuur hogescholen