Foto Vrijetijdsbeleving van jongeren in het beroepsonderwijs

Vrijetijdsbeleving van jongeren in het BSO.

V

Vrijetijdsbeleving van jongeren in het BSO.

Vrijetijdsbeleving van jongeren in het beroepsonderwijs

Deze studie kadert binnen het doctoraatsonderzoek van Saan Van Elsen naar de betekenis van vrije tijd voor jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties. In deze co-creatieve en participatieve deelstudie gaan Saan Van Elsen en Tijs Van Steenberghe (EQUALITY/HOGENT) aan de hand van fotografie als arts-based method voor dataverzameling samen met enkele jongeren uit het beroepssecundair onderwijs op zoek naar wat vrije tijd voor hen betekent (conceptualisatie) en welke rol andere actoren en plekken in hun vrijetijdsbeleving innemen (relationele dimensie).

In beleidsontwikkeling en onderzoek wordt de ondervertegenwoordiging van specifieke groepen van jongeren in het georganiseerde vrijetijdsaanbod geproblematiseerd. Het gevolg is dat er veelal wordt ingezet op toeleiding naar bestaande initiatieven, eerder dan het bevragen en in beeld brengen wat vrije tijd betekent voor deze specifieke groepen.

Tegelijk wordt de vrijetijdsdiscussie van jongeren te vaak verengd tot een toeleiding naar het bestaande aanbod met weinig ruimte voor het ruimere bevragen van de betekenis van vrije tijd en wat jongeren zelf vooropstellen als betekenisvolle vrije tijd.

Daarom gaat dit onderzoek in op hoe jongeren precies hun vrije tijd  beleven en welke betekenis deze tijd krijgt binnen hun bredere leefwereld. Meer concreet wordt hier ook gekozen voor jongeren die verbonden zijn aan beroepssecundair onderwijs. Deze groep is ondervertegenwoordigd in actuele discussies over vrije tijd, het vrije tijdsaanbod en -beleving. Daarom wordt ingezet op volgende doelstellingen:

1. De leefwereld van jongeren in het Gentse BSO in kaart brengen om op die manier de betekenis die vrije tijd hierin krijgt beter te begrijpen.
2. Inzicht verwerven in hoe de jongeren tijdsregimes definiëren, met een bijzondere focus op de vrije tijd. Kruispunten met andere tijdsregimes en hoe deze elkaar beïnvloeden genieten een bijzondere interesse.
3. In kaart brengen welke actoren op welke manier betrokken zijn in de vrije tijd van de jongeren.
4. De rol van de private, publieke en virtuele ruimte binnen die vrije tijd achterhalen.
5. Onderzoeken hoe een vrijetijdsaanbod de deelname aan de samenleving van jongeren kan faciliteren.

Vrijetijdsbeleving van jongeren in het beroepsonderwijs is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY//ResearchCollective.

Projectcoƶrdinator

Tijs Van Steenberghe

Projectcoƶrdinator (extern)

UGent, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, promotoren: prof. dr. Lieve Bradt en prof. dr. Griets Roets

Projectmedewerkers

Saan Van Elsen

Looptijd

September 2022 - September 2024

Financier

BOF-Startkrediet UGent en eigen middelen van EQUALITY//ResearchCollective