Foto Vrijwilligers en professionele zorgverleners verbinden in outreach

Vrijwilligers en professionele zorgverleners verbinden in outreach.

V

Vrijwilligers en professionele zorgverleners verbinden in outreach.

Vrijwilligers en professionele zorgverleners verbinden in outreach

In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg wil het project kwetsbare ouderen en chronische zieken weer een plaats geven in en verbinden met de samenleving. Het zet daarvoor in op outreachend werken. Het 'vinden' van de doelgroep is een engagement van de partners van het ZoZo- netwerk. 'Terug verbinden' met de samenleving doet de tandem professional/vrijwilliger vanuit de kracht en de talenten van de zorgvrager.

De doelstellingen van het project zijn:

1. Outreachend werken verhoogt de levenskwaliteit en doorbreekt vereenzaming en sociaal isolement bij kwetsbare thuiswonende ouderen met ondersteuningsnoden.

2. Een tandem vrijwilliger/professional, getraind op outreachend werken, versterkt de kwetsbare thuiswonende zorgvrager om hem weer een volwaardige plaats te geven in de samenleving, waarbij zijn talenten en interesses ingezet worden in de buurt of de samenleving.

3. De partners gaan op zoek naar nieuwe vormen van net- en samenwerking met vrijwilligersorganisaties, middenveld en zo mogelijk ex- mantelzorgers. Ze blijven binnen de woonzorgzone het potentieel aan vrijwilligers verder aanspreken en sensibiliseren.

4. De proeftuin toetst het theoretisch concept van de vermaatschappelijking van de zorg met een sterk appel op de vrijwilliger af met de realiteit.

5. Goed gevormde en ondersteunde vrijwilligers zijn de basis voor een kwaliteitsvolle complementaire zorgverlening.

Vrijwilligers en professionele zorgverleners verbinden in outreach is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra 360°Zorg en Welzijn en EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator

Jessica De Maeyer, Benedicte De Koker

Projectcoördinator (extern)

Stad Zottegem – OCMW

Looptijd

1/06/2018 - 30/06/2019

Financier

Koning Boudewijnstichting

Programma financier

Koning Boudewijnstichting

Externe organisaties

SAM (steunpunt Mens en Samenleving)