Foto "We make the road by walking": co-creatieve trajecten over het vormgeven van impactevaluatie voor onderzoek en praktijk.

Vormgeven van impactevaluatie

V

Vormgeven van impactevaluatie

"We make the road by walking": co-creatieve trajecten over het vormgeven van impactevaluatie voor onderzoek en praktijk.

Vanuit de hulp- en dienstverlening waar professionals bezorgd zijn over de impact die ze hebben op de meest kwetsbare leefsituaties van hun cliënten, gaan we via een procesonderzoek na hoe ze die impact kunnen vormgeven en vergroten. Dit project krijgt vorm in samenwerking met vzw Oranjehuis en circusschool Woesh. Daarnaast wordt binnen dit project toegewerkt naar een impactkader, geënt op de centrale pijlers binnen EQUALITY//ResearchCollective.

Welke zaken werken in op de impact die ze ervaren en wat is nodig om te komen tot een gedragen en verantwoordbare impactevaluatie? We vertrekken binnen dit procesonderzoek vanuit de discretionaire ruimte. Via narratief onderzoek gaan we in op hoe hulpverleners hun discretionaire ruimte beleven en benutten, in wederzijds leren met hun - meest kwetsbare - cliënten. We bekijken welke rol de discretionaire ruimte speelt en kan spelen in het zoeken naar impact en hoe ze kan ingezet worden in het vergroten van impact.

Foto: kunstwerk van Letterknecht aan de Franse Vaart in Gent naar aanleiding van Black Lives Matter.

We make the road by walking is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Equality ResearchCollective

Projectcoƶrdinator

Chris Swerts

Copromotoren

Jessica De Maeyer, Didier Reynaert

Projectmedewerkers

Katrien De Munck, Lindsay Janssen

Looptijd

21/09/2020 - 24/09/2023

Financier

HOGENT

Programma financier

Interne middelen onderzoekscentrum, middelen opleidingscentra