Foto Welzijn in tijden van superdiversiteit: gemeenschapsgericht participatief onderzoek en verbindend partnerschap als basis voor een cultuursensitief hulpverleningsaanbod voor gezinnen met een migratieachtergrond in Gent

Welzijn in tijden van superdiversiteit.

W

Welzijn in tijden van superdiversiteit.

Welzijn in tijden van superdiversiteit: gemeenschapsgericht participatief onderzoek en verbindend partnerschap als basis voor een cultuursensitief hulpverleningsaanbod voor gezinnen met een migratieachtergrond in Gent

Actuele globale ontwikkelingen inzake migratie en toenemende etnisch-culturele differentie in onze samenleving brengen specifieke uitdagingen voor het hulpverleningslandschap. Toekomstbestendige hulpverlening in een superdiverse samenleving zal gekenmerkt worden door het proactief inzetten op het ondersteunen van een steeds diverser doelpubliek.

Momenteel blijken personen met een migratieachtergrond hulp voornamelijk binnen het eigen informele netwerk te zoeken en sterk ondervertegenwoordigd te zijn in formele hulpverleningsinstanties, met uitzondering van gedwongen hulpverlening. In dit praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeksproject bestuderen we wat de huidige situatie kan verklaren en hoe gezinnen met een migratieachtergrond en hulpverleningsinstanties ondersteund kunnen worden in het realiseren van aangewezen, cultuursensitieve hulpverlening. In het bijzonder wordt onderzocht welke rol brugfiguren en -instanties in de toekomst (bijkomend) kunnen vervullen in het verwezenlijken van naadloze aansluiting tussen de onderscheiden hulpechelons. Het onderzoek hanteert een gemeenschapsgerichte, participatieve onderzoeksbenadering, waarbij onderzoekers, gemeenschapsactoren, hulpverleners en studenten nauw samenwerken om 1) inzicht te verwerven in de percepties, ervaringen en verwachtingen omtrent psychosociale ondersteuningsnoden en hulpverlening in gezinnen met een migratieachtergrond; 2) bestaand sociaal kapitaal en trajecten naar hulp te documenteren en de rol van brugfiguren en -instanties daarin te bestuderen; 3) handvaten aan te reiken voor het uitbouwen en versterken van goede praktijken in cultuursensitieve hulpverlening; 4) professionele hulpverleners (in wording) te ondersteunen in het ontwikkelen van transculturele competentie. Resultaten van dit onderzoek worden gevaloriseerd ten aanzien van de wetenschap, de gemeenschap, het werkveld, en het onderwijs.

Welzijn in tijden van superdiversiteit is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoƶrdinator

Sofie Vindevogel

Projectmedewerkers

Karolien Delaere

Looptijd

1/03/2018 - 22/09/2022

Financier

HOGENT

Programma financier

facultaire middelen