Foto Wetenschappelijke opvolging van projecten mbt een geïntegreerde aanpak van veranderingsresistente probleemdrinkers

Geïntegreerde aanpak van veranderingsresistente probleemdrinkers.

G

Geïntegreerde aanpak van veranderingsresistente probleemdrinkers.

Wetenschappelijke opvolging van projecten mbt een geïntegreerde aanpak van veranderingsresistente probleemdrinkers

De opzet van voorliggend project is tweeledig: enerzijds betreft het een haalbaarheidsstudie van twee innoverende pilootprojecten (resp. in Gent en Hasselt) die elk een eigen geïntegreerde methodiek voor veranderingsresistente probleemdrinkers ontwikkelen en implementeren. Anderzijds betreft het de opvolging en ondersteuning van de twee projecten gedurende het volledige implementatieproces.

Wetenschappelijke opvolging van projecten mbt een geïntegreerde aanpak van veranderingsresistente probleemdrinkers is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator

Jessica De Maeyer, Ilse Goethals

Looptijd

1/12/2016 - 30/11/2018

Financier

Privé

Externe organisaties

VAD vzw