Foto WiSH: Woon- en omgevingskwaliteit in Sociale Huisvestingswijken in Vlaamse centrumsteden.

WiSH.

W

WiSH.

WiSH: Woon- en omgevingskwaliteit in Sociale Huisvestingswijken in Vlaamse centrumsteden.

Met het onderzoeks­project WiSH wordt de kwaliteit van woning- en woon­omgeving in Vlaamse sociale huis­vestings­wijken onder de loep genomen.

Waarom WiSH?

Het project draagt bij aan een oplossing voor een deelprobleem binnen de huidige wooncrisis. Naast toegang tot en betaalbaarheid van huurwoningen op de private en sociale huisvestingsmarkt is de kwaliteit ervan een aspect dat aandacht door onderzoek verdient. De intentie is te komen tot een bewuster en praktischer beleid om sociaal wonen op een kwaliteitsvolle manier te organiseren.

Participatief
Er is een kennislacune over hoe kwaliteit van woning en woonomgeving wordt ervaren door bewoners, in het bijzonder bij Vlaamse sociale huisvestingswijken. Op basis van drie concrete casussen worden bewoners nauw betrokken bij dit onderzoek.

Interdisciplinair
De opleidingen vastgoed, sociaal werk en landschaps- en tuinarchitectuur slaan voor dit onderzoeksproject de handen in elkaar. Die nieuw opgebouwde kennis en inzichten vormen een kruisbestuiving met de onderwijspraktijk.

Co-creatief
Ook huisvestingsmaatschappijen, het middenveld en lokale en bovenlokale overheden zijn als belangrijke stakeholders nauw betrokken bij ontwerp, bouw en beheer van sociale huisvestingsprojecten. Het actief betrekken van alle belanghebbenden bij dit onderzoek komt de kwaliteit van het onderzoek en onderzoeksresultaat ten goede.

Beleidsbeïnvloedend
Met dit onderzoek willen we een bijdrage leveren aan de visie op en organisatie van sociaal wonen in Vlaanderen vanuit het lokale en bovenlokale beleid. 

Meer info over dit project vind je hier of bekijk deze korte lezing van Sven De Visscher waarin hij het project uit de doeken doet.

WiSH is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit, eCO-CITY en Futures through Design.

Projectcoördinator

Koen Van Damme

Copromotoren

Sven De Visscher, Annick Verstraete, Pieter Foré

Projectmedewerkers

Anna Barborini, Marlies Marreel, Minke Labarque, Elke Denys, Nathan Hermans, Cornelis Stal

Looptijd

23/09/2019 - 24/09/2023

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-projecten multidisciplinair