Foto XR-factor. Onderzoek naar factoren die bijdragen tot een succesvolle implementatie van XR als leermiddel in het technisch en beroepsgericht onderwijs in Vlaanderen

XR-Factor.

X

XR-Factor.

XR-factor. Onderzoek naar factoren die bijdragen tot een succesvolle implementatie van XR als leermiddel in het technisch en beroepsgericht onderwijs in Vlaanderen

XR-technologie biedt heel wat kansen voor het onderwijs. Toch is onduidelijk welke factoren de effectiviteit van de implementatie bepalen. XR-factor wil scholen met uiteenlopende XR-expertise uit het technisch en beroepsgericht onderwijs in Vlaanderen bevragen om zo de gevonden factoren in een screeningstool te verwerken. Met die tool brengen we bij deze scholen de factoren in kaart op diverse tijdstippen om zo de tool te valideren én de effectiviteit van het XRactieplan te meten. Eindproduct is een inspiratiegids met best practices en onderbouwde aanbevelingen op alle onderwijsniveaus.

                  

XR-Factor is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Research Centre for Learning in Diversity.

Projectcoƶrdinator

Charlotte Paulyn

Projectcoƶrdinator (extern)

UGent (vakgroep Onderwijskunde)

Looptijd

15/2/23 - 5/09/24

Financier

Departement Onderwijs en Vorming, Afdeling Strategische Beleidsondersteuning

Programma financier

O&O-opdracht 'XR in het Vlaamse beroepsgericht en technisch onderwijs: evaluatie van praktijken en acties in het XR-plan'

Externe organisaties

Howest
Thomas More
Hogeschool PXL
UC Leuven-Limburg