Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Cannabisness: Opschalen van teelt en verwerking van hennep voor textieltoepassingen in de biobased economy

Dit project wil de Vlaamse landbouw- en textielsector de nodige concrete handvatten en richtlijnen verschaffen om een gerichte hennepteelt en verwerking tot kwalitatieve textielproducten mogelijk te maken op industriële schaal en de verschillende schakels in de keten op elkaar afstemmen. 

Criteria voor kwalitatieve zorglandbouw
Onderzoeksprogramma "Zorg en maatschappij" De zorgsector ging de voorbije jaren op zoek naar manieren om cliënten - mensen met een verstandelijke of fysieke beperking, …
Dossier stadslandbouw: geen vuiltje aan de lucht?
Doelstelling Stadslandbouw kent een wereldwijde trend. Maar stadslandbouw heeft ook risico’s op gebied van voedselveiligheid. Vergeleken met gewassen geteeld in landelijke gebieden zijn …
EcoLabs in een Educatief Landschap (ELAND)
FABulous Farmers: Functional AgroBiodiversity as a nature-based solution to reduce use of natural and material resources, delivering benefits for farmers, society and the environment in NWE
The agricultural sector, the basis for the agro-food sector in NWE, is today heavily dependent on external inputs (fertilizers, pesticides, etc.) and creates a number of negative effects on the …
Gebruik van DNA merkers om droogteresistentie & kwaliteitskenmerken in te bouwen bij Zomergerst
Uit klimaatstudies (UNESCO, 2012) komen voor de nabije toekomst voorspellingen voort van toenemende droogte en waterschaarste. Voor gerst, dat wereldwijd veel geteeld wordt, liggen er wat …
Gebruik van functionele ingrediënten voor het verbeteren van de technologische verwerkbaarheid, textuur en houdbaarheid van glutenvrij brood
Studies schatten dat ± 1% van de wereldbevolking lijdt aan glutenintolerantie. Daarnaast zou ± 6% van de bevolking lijden aan glutensensitiviteit. Enige mogelijkheid voor deze …
Geselecteerde hoge gist en biofenolen voor de ontwikkeling van een uniek bier
De resultaten van het geplande onderzoek van het project hebben alle nodige wetenschappelijke en technische informatie opgeleverd voor het industrieel proefbrouwen van een uniek bier. Concreet …
Impact van processing van graan tot diverse bieren op (gemaskeerde) Fusarium mycotoxinen
Mycotoxinen veroorzaken ernstige problemen in voeding omdat kleine dosissen al een risico inhouden voor de volksgezondheid. Zo heeft recent het FAVV 53.000 ton met aflatoxine gecontamineerde …
Lokaal Brood: Potentieel van de korte keten voor brood geproduceerd met lokaal geteelde oude en/of alternatieve graansoorten met het oog op een meer duurzaam agro- en voedingssysteem
Bij korte-keten-initiatieven rond broodproducten met lokaal geteelde bakgranen zorgt het gebrek aan gefundeerde begeleiding voor wisselend succes: identificeren van de succesparameters …

Weergeven: 1 - 10 van 52