Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

BREVAL: geïntegreerde beheersing van bladluizen (Brevicoryne brassicae, Myzus persicae) en koolwittevlieg (Aleyrodes proletella) in koolgewassen

De laatste jaren zien we een ernstige toename in de problematiek en plaagdruk van bladluizen en koolwittevlieg in de koolteeltgebieden, onder meer door de toenemende droogte. Bovendien verdwijnen binnenkort enkele belangrijke gewasbeschermingsmiddelen van de markt. In dit project wordt een geïntegreerde beheersingsstrategie (IPM) ontwikkeld voor bladluizen en koolwittevliegen in koolteelten in open lucht.

Cannabisness: Opschalen van teelt en verwerking van hennep voor textieltoepassingen in de biobased economy
Dit project wil de Vlaamse landbouw- en textielsector de nodige concrete handvatten en richtlijnen verschaffen om een gerichte hennepteelt en verwerking tot kwalitatieve textielproducten mogelijk …
Climacrop: Klimaat-robuuste gewassen als alternatieven voor kuilmaïs: focus op gehele-plant silage van granen, al dan niet in mengteelt met vlinderbloemigen

Door klimaatverandering heeft Vlaanderen te kampen met meer extreme weersomstandigheden, waarbij droge en warme zomers frequenter voorkomen. In regio's met lichte gronden staat de kuilmaïsteelt hierdoor ernstig onder druk. In dit project wordt het potentieel van duurzame, kwaliteitsvolle en klimaat-robuuste alternatieven voor kuilmaïs onderzocht.

Criteria voor kwalitatieve zorglandbouw
Onderzoeksprogramma "Zorg en maatschappij" De zorgsector ging de voorbije jaren op zoek naar manieren om cliënten - mensen met een verstandelijke of fysieke beperking, …
CropExplore For Farmers: Exploratie van duurzame gewassen voor toepassingen in de Vlaamse circulaire bio-economie

Landbouwers en bedrijven zijn regelmatig op zoek naar nieuwe gewassen om te telen en te verwerken, om zo hun bedrijfsvoering te verbreden. In dit project onderzoeken we het potentieel van verschillende teelten om hen te inspireren.

Dossier stadslandbouw: geen vuiltje aan de lucht?
Doelstelling Stadslandbouw kent een wereldwijde trend. Maar stadslandbouw heeft ook risico’s op gebied van voedselveiligheid. Vergeleken met gewassen geteeld in landelijke gebieden zijn …
Duurzame monitoring en beheersing van belangrijke bodemplagen in de sierteelt

Plaaginsecten zoals engerlingen, emelten, en taxuskevers vormen een steeds groter wordend probleem in de sierteelt- en groensector. Bovendien krimpt het aantal erkende gewasbeschermingsmiddelen jaar na jaar. In dit project werken we een kant-en-klare IPM-strategie uit voor de beheersing van schadelijke, ondergrondse larven van de taxuskever, bladsprietkevers (engerlingen) en langpootmuggen (emelten).

EcoLabs in een Educatief Landschap (ELAND)
FABulous Farmers: Functional AgroBiodiversity as a nature-based solution to reduce use of natural and material resources, delivering benefits for farmers, society and the environment in NWE
The agricultural sector, the basis for the agro-food sector in NWE, is today heavily dependent on external inputs (fertilizers, pesticides, etc.) and creates a number of negative effects on the …
FLOWER4TREES: Bloemenmengsels als win-win situatie voor biodiversiteit én teler bij vollegrondboomkwekerij

Om de wereldwijde biodiversiteitscrisis tegen te gaan worden ook in Vlaanderen maatregelen getroffen om de Vlaamse biodiversiteit te beschermen en te ondersteunen. Deze operationele groep onderzoekt hoe boomkwekers de biodiversiteit op hun percelen kunnen verhogen.

Weergeven: 1 - 10 van 83