Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Hyperspectral camera unit
Multidimensionele hyperspectrale beeldvorming ter determinatie en kwantificatie van plantfenotypes in land- en tuinbouw middels een hyperspectral camera unit. Hyperspectral camera unit is een …
Impact van processing van graan tot diverse bieren op (gemaskeerde) Fusarium mycotoxinen
Mycotoxinen veroorzaken ernstige problemen in voeding omdat kleine dosissen al een risico inhouden voor de volksgezondheid. Zo heeft recent het FAVV 53.000 ton met aflatoxine gecontamineerde …
Landbouw investeert in landschap en klimaat
Het landbouwlandschap in Vlaanderen heeft vele functies en gebruikers. Het is niet gemakkelijk deze met mekaar te verzoenen. Daarnaast blijft de druk op het landbouwlandschap hoog door …
Leg-O: LEGuminosen - Onmisbaar in een agro-ecologisch teeltsysteem van humane voeding

Momenteel worden peulvruchten slechts in beperkte mate in Vlaanderen geteeld, en dan vaak nog als veevoeder. Er is nochtans een stijgende interesse voor lokaal geteelde peulvruchten voor humane consumptie. Het project Leg-O onderzoekt hoe een aantal knelpunten in de lokale teelt van peulvruchten kunnen worden weggenomen. 

Mycotoxins and Toxigenic Moulds (MYTOX)
The association research group 'MYCOTOXINS and TOXIGENIC MOULDS' strives to solve current mycotoxin problems endemic in human food and animal feed by incorporating it into a global research …
NABLAB: Productie van non- en laag alcoholische bieren met maltose-negatieve gisten en alternatieve granen

In dit project wordt nagegaan hoe de voornaamste sensorische tekortkomingen van non- en laag alcoholische bieren, gebrouwen met commercieel beschikbare NABLAB gisten, kunnen vermeden of verbeterd worden door alternatieve granen (spelt, rogge, haver, eenkoorn en khorasan) te incorporeren en het klassieke brouwproces aan te passen op maat van deze bierstijl.

Natuurlijke vijanden stimuleren: een bankerplant-systeem in de biokoolteelt
Melige koolluis (Brevicoryne brassicae) maakt deel uit van het complex aan plaaginsecten dat koolgewassen belaagt en wordt door heel wat (bio)-kooltelers beschouwd als een belangrijke en moeilijk …
Ontwikkelen van een model voor het schatten van de zetmeel- en eiwitafbreekbaarheid van maïs in functie van de inkuilduur
Kuilmaïs en vochtig maïsgraan (CCM) zijn vandaag belangrijke voedergewas voor herkauwers waarbij het nauwkeurig inschatten van de voederwaarde van groot belang is bij de …
Ontwikkelen van een NIRS-kalibratie voor het schatten van de celwandverteerbaarheid van kuilmaïs voor een betere maïsrassenkeuze in functie van het rantsoen en rundveetype
Centrale onderzoeksvraag/doel Dit onderzoek heeft als doel een robuuste NIRS-kalibratie te ontwikkelen om de celwandverteerbaarheid (NDFD) van kuilmaïsrassen te schatten. De NDFD is een extra …
OPTITARWE: een efficiëntere inzet van stikstof bij tarwe

Door strengere bemestingsnormen in het wijzigende klimaat wordt het in Vlaanderen steeds moeilijker om met de huidige aanpak op een rendabele manier tarwe te telen. De wettelijke bepalingen samen met de veranderende teeltomstandigheden creëren de noodzaak en aanzet om tot een aangepaste en meer flexibele stikstofbemesting te komen.

Weergeven: 11 - 20 van 73