Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Impact van processing van graan tot diverse bieren op (gemaskeerde) Fusarium mycotoxinen
Mycotoxinen veroorzaken ernstige problemen in voeding omdat kleine dosissen al een risico inhouden voor de volksgezondheid. Zo heeft recent het FAVV 53.000 ton met aflatoxine gecontamineerde …
Mycotoxins and Toxigenic Moulds (MYTOX)
The association research group 'MYCOTOXINS and TOXIGENIC MOULDS' strives to solve current mycotoxin problems endemic in human food and animal feed by incorporating it into a global research …
NABLAB: Productie van non- en laag alcoholische bieren met maltose-negatieve gisten en alternatieve granen

In dit project wordt nagegaan hoe de voornaamste sensorische tekortkomingen van non- en laag alcoholische bieren, gebrouwen met commercieel beschikbare NABLAB gisten, kunnen vermeden of verbeterd worden door alternatieve granen (spelt, rogge, haver, eenkoorn en khorasan) te incorporeren en het klassieke brouwproces aan te passen op maat van deze bierstijl.

Ontwikkelen van een model voor het schatten van de zetmeel- en eiwitafbreekbaarheid van maïs in functie van de inkuilduur
Kuilmaïs en vochtig maïsgraan (CCM) zijn vandaag belangrijke voedergewas voor herkauwers waarbij het nauwkeurig inschatten van de voederwaarde van groot belang is bij de …
Ontwikkelen van een NIRS-kalibratie voor het schatten van de celwandverteerbaarheid van kuilmaïs voor een betere maïsrassenkeuze in functie van het rantsoen en rundveetype
Centrale onderzoeksvraag/doel Dit onderzoek heeft als doel een robuuste NIRS-kalibratie te ontwikkelen om de celwandverteerbaarheid (NDFD) van kuilmaïsrassen te schatten. De NDFD is een extra …
Preventie en behandeling van gastro-intestinale nematoden in de biologische geitenhouderij met behulp van inheemse planten
Doelstelling Infecties met gastro-intestinale nematoden (rondwormen) (GIN) zijn bij kleine herkauwers wereldwijd nog steeds één van de belangrijkste oorzaken voor zowel directe als …
Spuitech: Spuittechniek in de akkerbouw onder de loep

Gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen zijn verplicht drift te beperken en bovendien willen ze een efficiënte bespuiting. Dat kan door de juiste keuze van spuitdoppen en door een goede spuittechniek toe te passen.

Technologie voor de productie van glutenvrije en siliciumrijke moutbieren
België geniet terechte wereldfaam voor zijn bieren en brouwerijen. Zo telt België unieke traditionele bieren en vele bierspecialiteiten en is de grootste brouwer van de wereld deels …
Teeltdiversificatie bij ruwvoederproductie in de rundveehouderij: Focus op voedersorghum en mengteelt kuilmaïs-klimboon (Farmers' benefits)

Wijzigende klimaatomstandigheden leidden de laatste jaren tot tegenvallende gewasopbrengsten en een lagere kwaliteit van ruwvoeder. Dit project heeft als doel de monocultuur van maïs te doorbreken door diversificatie in de gewasrotatie met voedersorghum en kuilmaïs-klimboon.  

Voederbiet, een gewas met toekomst voor een meer duurzame rundveehouderij
Probleem- en doelstelling - Het areaal aan voederbieten daalde de afgelopen 60 jaar heel sterk in Vlaanderen. Vooral het arbeidsintensieve karakter van de teelt en de moeilijkheden bij de …

Weergeven: 11 - 20 van 61