Werkplaats foto website

Academische werkplaats Vermaatschappelijking.

A

Academische werkplaats Vermaatschappelijking.

Academische werkplaats Vermaatschappelijking

Doelstellingen van het project
(1) Het bevorderen van de uitwisseling van kennis en expertise op het vlak van het thema vermaatschappelijking overheen sectoren en (2) het valideren van bestaande kennis. De 'Academische werkplaats Vermaatschappelijking' beoogt een inhoudelijke verdiepingsslag te maken die de kwaliteit van leven, de ondersteuning van mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties in hun thuissituatie en de verbinding met de ruimere samenleving ten goede komt.

Meer info

Academic workshop on socialization

Objectives of the project.
(1) To promote the exchange of knowledge and expertise on the theme of socialization across sectors and (2) to validate existing knowledge. The 'Academic Workshop on Socialization' aims to deepen content that will enhance the quality of life, the support of people in socially vulnerable situations in their home situation and the connection with the broader society.

More info

Academische werkplaats Vermaatschappelijking is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Jessica De Maeyer

Looptijd

01/09/2019 - 31/08/2024

Financier

Privé-financiering van binnenlandse oorsprong

Partners

CAW Oost-Vlaanderen

Den Dries

Konekt

Lus

OBRA/BAKEN

Organisatie Broeders van Liefde

SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Stad Gent

Steunpunt Geestelijke Gezondheid

Universiteit Gent

V.V.S.G. (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw)

Villa Omaar

Villa Voortman