Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Personal Outcome Scale an international Network

Het project beoogt een internationaal netwerk te vormen van gebruikers van de Personal Outcomes Scale.Bijna 12 jaar na de oprichting van de Personal Outcome Scale (POS) is een internationaal netwerk ...

Anthropometric baseD Estimation of adiPoSity

Het ADEPS-project heeft de ambitie om lichaamsvet te schatten op basis van een aantal eenvoudig te meten antropometrische lichaamsmaten om vergeleken met de body mass index (BMI) een accuratere ...

Faagtherapie voor het verbeteren van slibkwaliteit: naar een gezonde en energie-efficiëntere waterzuivering

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om het geproduceerde afvalwater vóór lozing te zuiveren. Vele bedrijven staan zelf in voor zuivering en verwerking van hun afvalwater. Het meest voorkomende type ...

Quantitative phage control for safe treatment of bacterial invasive species in cystic fibrosis patients

Wegens de toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica, is onderzoek naar andere antibacteriële strategieën van levensbelang. Faagtherapie speelt in dit kader een belangrijke rol. Sinds ...

Opsporing - Ondersteuning en verzorging van ouderen

Europa kent een sterke vergrijzing en de gemiddelde levensverwachting stijgt jaar na jaar. Het vormt een enorme uitdaging, zowel voor individuen als voor beleidsmakers, om die latere levensjaren zo ...

Een meertalige app voor de innovatie van communicatie in de zorg

Het project zet in op duurzame economische valorisatie van de meertalige app HET KLIKT! en exploreert het potentieel voor vermarkting via licentie in de Vlaamse zorgsector. HET KLIKT! laat ...

Faciliterende IT voor innovatie van Hulpverlening aan kinderen en jongeren

Doel van dit project is de app LifeCity, die ontwikkeld werd de afgelopen jaren met interne HOGENT middelen ter ondersteuning van gesprekken met kinderen van 6 tot 12 j in jeugdvoorzieningen, en een ...

Evidence Based Practice bij schisis: hoe kunnen we logopedisten helpen om optimale logopedische zorg te bieden?

Ongeveer 1 op 700 kinderen wordt geboren met een schisis of een andere craniofaciale afwijking. Ze lopen risico op allerlei vlakken, onder meer op het vlak van de spraak- en taalverwerving. De meeste ...

Optimale teelt van eiwithoudende gewassen voor pluimveevoeding

Lokaal geteelde eiwitrijke gewassen vormen een duurzaam alternatief voor geïmporteerde soja als eiwitbron in de pluimveeteelt. In dit project worden handvaten aangereikt voor teelt, verwerking en ...

Geïntegreerde aanpak van knolcyperus

Het onkruid knolcyperus (Cyperus esculentus) komt, sinds de eerste waarneming op Vlaamse bodem midden jaren '80, intussen overal in Vlaanderen voor. Toch bestaan er nog tal van vragen rond de ...

Productie van non- en laag alcoholische bieren met maltose-negatieve gisten en alternatieve granen

De verkoop van non- en laag alcoholische bieren (NABLAB) neemt jaar na jaar toe. Toch zijn er nog een aantal belangrijke sensorische tekortkomingen bij deze bieren, die worden gebrouwen met ...

Gebruik van alternatieve granen voor de productie van kwaliteitsvolle innovatieve bieren

Veel Belgische brouwers proberen reeds diverse mogelijkheden uit voor meer productdiversificatie en nieuwe flavours. Hierbij staat hop vaak centraal, als ook het gebruik van gemengde ...

Teeltdiversificatie bij ruwvoederproductie in de rundveehouderij: Focus op voedersorghum en mengteelt kuilmaïs-klimboon

Wijzigende klimaatomstandigheden leidden de laatste jaren tot tegenvallende gewasopbrengsten en een lagere kwaliteit van ruwvoeder. Dit project heeft als doel de monocultuur van maïs te doorbreken ...

Exploratie van duurzame gewassen voor toepassingen in de Vlaamse circulaire bio-economie

Landbouwers en bedrijven zijn regelmatig op zoek naar nieuwe gewassen om te telen en te verwerken, om zo hun bedrijfsvoering te verbreden. In dit project onderzoeken we het potentieel van ...

Evidence Based Simulatie Onderwijs en Levenslang Leren door middel van ICT

EBSOLLICT zet in op het toepassen van ICT en artificiële intelligentie om de kwaliteit en efficiëntie van de zorg te verbeteren.In de zorg en welzijnssector wordt steeds meer gebruik gemaakt van ICT ...

Ruimtelijke en financiële simulatie van de Betonstop 2020-2040

De Vlaamse overheid heeft in het kader van het ruimtelijk beleid het basisprincipe van ruimteneutraliteit tegen 2040 vooropgesteld. Doelstelling is om tegen 2040 de dagelijkse inname van open ruimte ...

Naar een spin-off rond maatvoering voor paardentuig

Doel van dit project is om de toekomstige opstart van een spinoff rond maatvoering van zadels voor moderne sportpaarden voor te bereiden. Nieuwe en bestaande kennis en technologie op het vlak van de ...

Vroegtijdige opsporing van Autisme met een iNstrumentele sok

Doel van dit project is om(i) een prototype van een ‘smart sock’ met geïntegreerde sensoren te ontwikkelen voor de detectie van bewegingspatronen bij jonge kinderenen(ii) een algoritme te ontwikkelen ...

BUSaanZET - Vertaling van busdiensten naar Mobility-as-a-Service platformen

Mobility-As-A-Service (MaaS) is een nieuw mobiliteitsconcept waarbij reizigers niet langer zelf hun vervoersmiddelen bezitten, maar overal en op verzoek toegang krijgen tot een gevarieerd ...

Het potentieel van deelmobiliteit bij woningbouwprojecten in stationsomgevingen

Dit praktijkgericht onderzoek heeft als doel het potentieel van deelmobiliteit bij nieuwbouwprojecten in stationsomgevingen te bestuderen en onder de aandacht te brengen.Duurzaam ruimtegebruik is nauw ...