Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Opsporing - Ondersteuning en verzorging van ouderen

Europa kent een sterke vergrijzing en de gemiddelde levensverwachting stijgt jaar na jaar. Het vormt een enorme uitdaging, zowel voor individuen als voor beleidsmakers, om die latere levensjaren zo ...

Een meertalige app voor de innovatie van communicatie in de zorg

Het project zet in op duurzame economische valorisatie van de meertalige app HET KLIKT! en exploreert het potentieel voor vermarkting via licentie in de Vlaamse zorgsector. HET KLIKT! laat ...

LifeCity en LifeTree: Faciliterende IT voor innovatie van Hulpverlening aan kinderen en jongeren

Doel van dit project is de app LifeCity, die ontwikkeld werd de afgelopen jaren met interne HOGENT middelen ter ondersteuning van gesprekken met kinderen van 6 tot 12 j in jeugdvoorzieningen, en een ...

Evidence Based Practice bij schisis: hoe kunnen we logopedisten helpen om optimale logopedische zorg te bieden?

Ongeveer 1 op 700 kinderen wordt geboren met een schisis of een andere craniofaciale afwijking. Ze lopen risico op allerlei vlakken, onder meer op het vlak van de spraak- en taalverwerving. De meeste ...

Evidence Based Simulatie Onderwijs en Levenslang Leren door middel van ICT

EBSOLLICT zet in op het toepassen van ICT en artificiële intelligentie om de kwaliteit en efficiëntie van de zorg te verbeteren.In de zorg en welzijnssector wordt steeds meer gebruik gemaakt van ICT ...

Beestig leven

HOGENT en het Plattelandscentrum ontwikkelen samen educatieve pakketten voor kinderen tussen 8 en 12 jaar rond omgevingsimpact en dierenwelzijn op een veeteeltbedrijf.Er wordt regelmatig negatieve ...

Novel tools for test evaluation and disease prevalence estimation

Epidemiological studies assessing disease prevalence are critically important to both the identification and control of pathogens in humans and animals (including zoonosis and food borne outbreaks). ...

Meertalig Communiceren over COVID 19

Het project streeft naar een corona-veiligere omgeving voor Vlaamse socialprofitorganisaties in de zorgsector en anderstalige burgers die een beroep doen op hun diensten.Het beantwoordt aan een door ...

MATCH-eN - Meertalige hulpverlening aan nieuwkomers

Het doel van het project is het ontwikkelen, uittesten, redigeren en evalueren van een open, gedeeld kennisplatform waarop Vlaamse hulpverleners (i) gelokaliseerde informatie omtrent ...

Innovatieve tools ter ondersteuning van preventieve en curatieve klauwverzorging bij melkvee

Dit project wil de aanpak van klauwproblemen op de Vlaamse melkveebedrijven sterk verbeteren: zowel de curatieve behandeling van manke koeien als periodieke preventieve klauwverzorging.Deze ...

Re-usable Learning Objects for Trans-cultural Collaboration and Competence in Nursing

Dit onderzoek heeft als doel een innovatieve leeromgeving rond transculturele samenwerking en competenties in de verpleegkunde te ontwikkelen.Om dit te realiseren focust TransCoCon op de ontwikkeling, ...

Autonomie in de gezondheidszorg

Onderzoek naar de plaats en het belang van autonomie in de hedendaagse gezondheidszorg.

Communicatiedrempels bij anderstalige diabetici in Gent: hefbomen om therapietrouw te verbeteren

Op basis van interviews werd er een regionale behoefteanalyse opgesteld die voor ogen had om de communicatiedrempels van anderstaligen met diabetes in Gent in kaart te brengen. De conclusies van dit ...

Optimalisatie van het dierenwelzijn van kleine herkauwers gebruikt bij humane interventies in therapie, educatie en recreatie

Het positieve effect van dieren op de mentale gezondheid van mensen is algemeen aanvaard. Omgekeerd zijn er potentieel nadelige effecten op het dierenwelzijn. Gezien de populariteit van geiten en ...

Optimale Zorg en Ondersteuning voor Ouderen met een Verstandelijke Beperking

Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking zullen door een verhoogde levensverwachting langer leven en in absolute aantallen toenemen waardoor nieuwe uitdagingen in de zorg ontstaan. ...

Have a little FAITH in me

In de jeugdhulp is een intensieve, individuele opvolging en begeleiding van elk kind en elke jongere van levensbelang. Een onderdeel van deze begeleiding is het houden van individuele ...

Een zadel voor elk paard: de digitale revolutie

Het HorseBack project richt zich op de professionalisering van de sportbegeleiding in de paardensector en meerbepaald het zadelpassen.De paardensector heeft, zeker in Vlaanderen, een grote ...

(Multi)functioneel groen voor de zorgsector: ontwerp aanleg en beheer van biodiverse restoratieve zorgtuinen

De voorbije twintig jaar werd in de wetenschappelijke literatuur overweldigend bewijs geleverd dat groen positieve effecten heeft op de gezondheid en het welbevinden van mensen. Groen kunnen waarnemen ...

Niet-invasieve technologie in de zorg voor urine incontinente geïnstitutionaliseerde dementerende ouderen.

Urine incontinentie (UI) wordt door de International Continence Society gedefinieerd als een klacht over elk onvrijwillig verlies van urine. Het is een gevoelige en stigmatiserende toestand voor ...

Ethische kwesties bij Dementie

Het belangrijkste doel van de COST-actie Ethiek bij Dementie (EDEM) is het verminderen van burn-out en moreel leed onder zorgverleners en het bevorderen van de waardigheid, autonomie en kwaliteit van ...