Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Naar een spin-off rond maatvoering voor paardentuig

Doel van dit project is om de toekomstige opstart van een spinoff rond maatvoering van zadels voor moderne sportpaarden voor te bereiden. Nieuwe en bestaande kennis en technologie op het vlak van de ...

Vroegtijdige opsporing van Autisme met een iNstrumentele sok

Doel van dit project is om(i) een prototype van een ‘smart sock’ met geïntegreerde sensoren te ontwikkelen voor de detectie van bewegingspatronen bij jonge kinderenen(ii) een algoritme te ontwikkelen ...

Innovatieve valorisatie van korte vezels van Europees geteelde industriële hennep tot duurzame hoogwaardige garens voor kledingtoepassingen

Het project heeft als doel nieuwe en bestaande kennis en technologie op het vlak van voorbehandelen en spinnen van korte hennepvezels met als toepassing kledingtextiel te faciliteren. Het ...

Verwerkingsinnovatie om natuurlijke vezels uit de EU te valoriseren

De aanvraag betreft een uitbreiding van de laboratoriumapparatuur van FTILab+ met de volgende drie toestellen: een benchtop SEM (Scanning Electron Microscope) met EDX functionaliteit voor chemische ...

Lucht- en warmteregulatie voor geavanceerd textiel in sporttoepassingen

In dit project wordt nieuw textiel ontwikkeld voor geavanceerde aerodynamica en thermoregulatie voor wielrennen. Een nieuw gezamenlijk meetplatform in de wielerwindtunnel in Beringen (België) zal ...

Hennep uit de kast

“Hennep uit de kast“ heeft als doel de heropleving van hennep in West-Europa te ondersteunen door een betere kennisondersteuning van landbouwers die het gewas willen telen, voor ondernemers/ontwerpers ...

Europees netwerk om onderzoeks- en innovatie-inspanningen op het gebied van geavanceerd slim textiel met elkaar te verbinden

CONTEXT COST-actie heeft tot doel een netwerk te creëren van Europese onderzoekers en de belangrijkste belanghebbenden om gezamenlijke ideeën en initiatieven te ontwikkelen die kunnen worden omgezet ...

Accurate hartmonitoring bij paarden via een aansluitende ECG-registratievest

Het project heeft als doelstelling de ontwikkeling van een prototype van een pak voor paarden waarmee een ECG kan geregistreerd worden, en onderzoek naar het marktpotentieel en de meest geschikte ...

Innovatie stimuleren door het toepassen van basiskennis over het proces en het testen van textielaanraking en textielgevoel

Het aanvoelen van textiel, vaak de touché van een stof genoemd, is een cruciaal element bij de aankoop van een textielproduct. Tot nu toe gebruiken Vlaamse bedrijven vooral subjectieve meetmethoden ...

Persoonlijke Beschermingsmiddelen - COmfortabel en Veilig op de werkVloer en in Drukke omgevingen

COVVID-PBM heeft tot doel informatie te verspreiden over materialen, processen en regelgeving m.b.t. het maken van mondmaskers en medische jassen opdat deze veilig én comfortabel zouden zijn en ...

Low-impact veredelen van hennep garens en weefsels

De Belgische textiel- en kledingsector wordt gedreven om op zoek te gaan naar grondstoffen en processen die economische en ecologische voordelen combineren om enerzijds conventioneel katoen te ...

Sensorische en Actuerende functionele naden die gebruikmaken van hybride garens voor de FashionTech-industrie

Het hoofddoel van het project was het ontwikkelen van slimme, functionele naden - sensoren en/of actuatoren- voor toepassing in sport (spanningsgevoelige naden), in ondergoed (vochtigheidsgevoelige ...

Adapted PErformance Wear

Het ontwikkelen van kleding gebeurt aan de hand van matentabellen die gebaseerd zijn op de gemiddelde lichaamsmaten van de bevolking. Hierdoor zal deze kledij niet goed passen voor bevolkingsgroepen ...

Grassification

De algemene doelstelling van het Grassification-project is om een multidimensionale benadering toe te passen voor het raffineren van weggrasmaaisel om het te optimaliseren tot een haalbare waardeketen ...

Een zadel voor elk paard: de digitale revolutie

Het HorseBack project richt zich op de professionalisering van de sportbegeleiding in de paardensector en meerbepaald het zadelpassen.De paardensector heeft, zeker in Vlaanderen, een grote ...

Inventarisatie van duurzame textielmaterialen en verkenning van nieuwe vezelbronnen uit lokale plantaardige reststromen

De textielsector staat voor heel wat uitdagingen, waaronder de snelgroeiende vraag naar producten zonder negatieve gevolgen voor het milieu (d.w.z. grote watervoetafdruk in geval van katoen, ...

Hyperspectrale camera-unit

Multidimensionele hyperspectrale beeldvorming ter determinatie en kwantificatie van plantfenotypes in land- en tuinbouw middels een hyperspectral camera unit.Hyperspectral camera unit is een ...

Vezelhennep voor textieltoepassingen

Dit project wil onderzoeken hoe de vezelopbrengst en -kwaliteit van hennep kan aangestuurd worden voor gebruik in hoogwaardige textieltoepassingen. De nadruk ligt op het optimaliseren van de ...

Optimalisatie van hennepvezelkwaliteiten via een geïntegreerde ketenbenadering

Industriële hennep of kemp omvat diverse variëteiten van Cannabis sativa L. die een laag THC gehalte bevatten en voor de productie van grondstoffen (vezel, scheven en zaad) worden geteeld. In Europa ...

Opschalen van teelt en verwerking van hennep voor textieltoepassingen in de biobased economy

Dit project wil de Vlaamse landbouw- en textielsector de nodige concrete handvatten en richtlijnen verschaffen om een gerichte hennepteelt en verwerking tot kwalitatieve textielproducten mogelijk te ...