Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Anthropometric baseD Estimation of adiPoSity

Het ADEPS-project heeft de ambitie om lichaamsvet te schatten op basis van een aantal eenvoudig te meten antropometrische lichaamsmaten om vergeleken met de body mass index (BMI) een accuratere ...

Modellering bezetting ondergrondse parkeergarage Vrijdagmarkt in Gent

In Gent leidt het zoeken naar parkeerplaatsen door bestuurders vaak tot verkeerscongestie. Een mogelijke oplossing is het tonen van de voorspelde bezettingsgraad van ondergrondse parkeergarages op de ...

Naar een spin-off rond maatvoering voor paardentuig

Doel van dit project is om de toekomstige opstart van een spinoff rond maatvoering van zadels voor moderne sportpaarden voor te bereiden. Nieuwe en bestaande kennis en technologie op het vlak van de ...

Vroegtijdige opsporing van Autisme met een iNstrumentele sok

Doel van dit project is om(i) een prototype van een ‘smart sock’ met geïntegreerde sensoren te ontwikkelen voor de detectie van bewegingspatronen bij jonge kinderenen(ii) een algoritme te ontwikkelen ...

Een onderzoek naar activatie van de aanloopstraten en B-locaties in de stedelijke kernen

Dalende omzetten van de handelaars in de retailsector veroorzaken voor het zesde jaar op rij meer leegstaande handelspanden in de Vlaamse steden (Locatus, 2014). Voor de structurele omzetdaling annex ...

De droge Delta fase 2 (perceel 1: Kleine Nete)

In de veelheid van acties en onderzoeken die rond droogte en waterschaarste in Vlaanderen lopen wil LABO RUIMTE een zinvolle aanvulling leveren. Ontwerpend onderzoek wordt op verschillende manieren en ...

Methodologische aspecten bij de uitvoering van voedselconsumptiepeilingen

Een belangrijke taak van de Europese Unie is het aanmoedigen van een gezonde en veilige levensstijl bij de bevolking. Voeding is een belangrijke factor bij de ontwikkeling en het behoud van een goede ...

AI-Assisted Master Data Management

De oplossingen voorgesteld in dit project zullen ervoor zorgen dat Vlaamse maakbedrijven meer inzichten en methodieken krijgen omtrent de kwaliteit van hun masterdata en het belang dat daaraan moet ...

Innovatie stimuleren door het toepassen van basiskennis over het proces en het testen van textielaanraking en textielgevoel

Het aanvoelen van textiel, vaak de touché van een stof genoemd, is een cruciaal element bij de aankoop van een textielproduct. Tot nu toe gebruiken Vlaamse bedrijven vooral subjectieve meetmethoden ...

Een zadel voor elk paard: de digitale revolutie

Het HorseBack project richt zich op de professionalisering van de sportbegeleiding in de paardensector en meerbepaald het zadelpassen.De paardensector heeft, zeker in Vlaanderen, een grote ...

Ontwikkeling en evaluatie van een web-gebaseerde dieetscreener voor kwalitatieve beoordeling van de voedingsinname bij veganisten

Het algemene doel van het project is de preventie en vroegtijdige detectie van voedingstekorten in het dieet van Europese individuen die een overwegend plantaardig voedingspatroon hebben aangenomen en ...