veganscreener foto website

VEGANScreener.

V

VEGANScreener.

Ontwikkeling en evaluatie van een web-gebaseerde dieetscreener voor kwalitatieve beoordeling van de voedingsinname bij veganisten

Het algemene doel van het project is de preventie en vroegtijdige detectie van voedingstekorten in het dieet van Europese individuen die een overwegend plantaardig voedingspatroon hebben aangenomen en in het bijzonder in de veganistische populatie. Om dit doel te bereiken ontwikkelen en valideren we een web- en app-gebaseerd voedingsscreeningsinstrument om de voedingsinname bij veganisten te beoordelen, en te monitoren en zetten we de eerste stappen naar toepassing door eindgebruikers. Een bijzondere uitdaging voor het uitvoeren van innameschatting bij veganisten is de consumptie van veganistische en vegetarische voedingsmiddelen, zoals plantaardige melk vleesalternatieven algen en calciumrijk mineraalwater. Naar deze voedingsmiddelen wordt onvoldoende gepeild in bestaande voedselfrequentievragenlijsten. Om de onderzoeksdoelstellingen van het project met betrekking tot de validatie van een nieuwe dieetscreener te bereiken zullen 400 veganisten in 4 Europese landen (België, Tsjechië, Duitsland, Spanje) gerekruteerd worden. Verder zullen nieuwe biomarkers, waaronder metabolomics, worden toegepast voor identificatie van veganistische subtypes. Ten slotte zullen als eerste stap naar een bredere aanvaarding door de eindgebruiker digitale toepassingen voor zorgverleners (informatieve en educatieve website) en veganisten (app om de dieetkwaliteit van veganisten zelf te beoordelen) worden ontwikkeld en getest op aanvaardbaarheid en bruikbaarheid.

Meer info

Development and evaluation of a web-based diet quality screener for vegans

The VEGANScreener project aims to develop and validate a standardized web- and app-based dietary screening tool to assess and monitor dietary intake among vegans. 400 vegans across 4 European countries will be recruited to validate the diet screener. In addition, metabolomics will be applied to identify vegan subtypes. The overall aim of the project is the prevention and early detection of nutritional deficiencies in the diet of European individuals who have adopted mostly plant-based dietary patterns and particularly in the vegan population. To achieve this goal, we will develop and validate a web- and app-based dietary screening tool to assess and monitor dietary intake among vegans, and we will take first steps towards end-user application. A particular challenge for conducting dietary intake studies in vegans is the accurate and comprehensive assessment of the consumption of vegan and vegetarian foods, such as plant-based milks, meat alternatives, algae, and calcium-rich mineral water. These foods are not sufficiently inquired about in existing food frequency questionnaires of existing cohort studies. To reach the research objectives of the current project pertaining to the validation of a novel vegan diet screener, 400 vegans across 4 European countries (Belgium, Czech Republic, Germany, Spain) will be newly recruited. Further, novel biomarker approaches including metabolomics will be applied to work towards identifying vegan subtypes. Lastly, in a first step towards broader end-user acceptability digital applications geared toward health care providers (informational and educational website) and the end- user vegans (app to self-assess vegan's diet quality), will be developed and piloted for acceptability and use.

More info

Veganscreener logo website

VEGANScreener is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra AgroFoodNature en Centre for Applied Data Science.

Projectcoördinator HOGENT

Willem De Keyzer

Projectcoördinator

Universiteit Gent

Looptijd

01/01/2022 - 30/04/2025

Financier

EU - Horizon Europe Programme

Partners

Universiteit Gent