Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Ruimtelijke en financiële simulatie van de Betonstop 2020-2040

De Vlaamse overheid heeft in het kader van het ruimtelijk beleid het basisprincipe van ruimteneutraliteit tegen 2040 vooropgesteld. Doelstelling is om tegen 2040 de dagelijkse inname van open ruimte ...

Een onderzoek naar activatie van de aanloopstraten en B-locaties in de stedelijke kernen

Dalende omzetten van de handelaars in de retailsector veroorzaken voor het zesde jaar op rij meer leegstaande handelspanden in de Vlaamse steden (Locatus, 2014). Voor de structurele omzetdaling annex ...

Public value capture of increased property values

The shortage of financial resources is a Europe-wide problem. Coming out of the economic and financial crisis countries as well as municipalities have decreasing means to fulfil all their public ...

Participatietraject duurzame campusmobiliteit op campus Schoonmeersen - HOGENT

Er zijn twee hoofddoelstellingen en twee nevendoelstellingen verbonden aan dit participatieproject.Hoofddoelstellingen:1) Participatie van relevante stakeholders bij de invulling van campus ...

Vertaling van busdiensten naar Mobility-as-a-Service platformen

Mobility-As-A-Service (MaaS) is een nieuw mobiliteitsconcept waarbij reizigers niet langer zelf hun vervoersmiddelen bezitten, maar overal en op verzoek toegang krijgen tot een gevarieerd ...

Het potentieel van deelmobiliteit bij woningbouwprojecten in stationsomgevingen

Dit praktijkgericht onderzoek heeft als doel het potentieel van deelmobiliteit bij nieuwbouwprojecten in stationsomgevingen te bestuderen en onder de aandacht te brengen.Duurzaam ruimtegebruik is nauw ...

Bouw van een ruimtelijk-economisch vastgoedmodel

Dit project houdt het onderzoek naar, en ontwikkeling van, een ruimtelijk-economisch vastgoedmodel in dat met voldoende nauwkeurigheid en ruimtelijke resolutie de waarde van vastgoed berekent voor een ...

Ruimteneutraliteit en bouwshift als doelstellingen van duurzaam landgebruik.

Vlaanderen heeft het grootste ruimtebeslag van Europa. De Vlaamse overheid heeft in het kader van haar transitiebeleid het basisprincipe van ruimteneutraliteit tegen 2040 vooropgesteld. Doelstelling ...

De droge Delta fase 2 (perceel 1: Kleine Nete)

In de veelheid van acties en onderzoeken die rond droogte en waterschaarste in Vlaanderen lopen wil LABO RUIMTE een zinvolle aanvulling leveren. Ontwerpend onderzoek wordt op verschillende manieren en ...

MaaS Research Lab

Het Associatieonderzoeksplatform MaaS Research Lab groepeert onderzoeksgroepen van de Associatie Universiteit Gent die actief zijn in het domein van Mobility-as-a-Service (MaaS).MaaS is een nieuw ...

Woon- en omgevingskwaliteit in Sociale Huisvestingswijken in Vlaamse centrumsteden.

Met het onderzoeksproject WiSH wordt de kwaliteit van woning- en woonomgeving in Vlaamse sociale huisvestingswijken onder de loep genomen.Het project draagt bij aan een oplossing voor een deelprobleem ...

Duurzaamheid van tijdelijke invullingen

Opportunitijdelijkheid is een onderzoek naar de sociale rechtvaardigheid in/van tijdelijke invullingen. Het onderzoek verkent hoe tijdelijke invullingen en gebruiken van leegstaande gebouwen en ...

LCC-Ecotoop: Life Cycle Costs als economische succesfactor - Tetra Ontwerp Onderhoud en Planning van Residentieel Vastgoed

Het onderzoeksproject heeft de ambitie inzicht te verwerven in de levenscycluskost van gebouwen teneinde de lange termijn waarde significant te verbeteren. Op vandaag wordt bij het beheer van gebouwen ...

Bouw van een ruimtelijk-economisch vastgoedmodel

Dit project houdt het onderzoek naar, en ontwikkeling van, een ruimtelijk-economisch vastgoedmodel in dat met voldoende nauwkeurigheid en ruimtelijke resolutie de waarde van vastgoed berekent voor een ...

Corporate Real Estate Management

Vele publieke organisaties waar vastgoed(beheer) geen kerntaak is, maar een middel om hun kerntaak te realiseren, worstelen met de uitdaging tot een meer professionele en innovatieve ...

Klimaatrobuust Landgebruik voor Vlaanderen

De verbreding en verdieping van het aflopende PWO-onderzoek ‘Ruimtelijke en financiële simulatie Betonstop 2020-2040’ kan in verschillende dimensies van het onderzoeksthema van de Bouwshift, of ruimer ...