Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Ruimtelijke en financiële simulatie van de Betonstop 2020-2040

De Vlaamse overheid heeft in het kader van het ruimtelijk beleid het basisprincipe van ruimteneutraliteit tegen 2040 vooropgesteld. Doelstelling is om tegen 2040 de dagelijkse inname van open ruimte ...

BUSaanZET - Vertaling van busdiensten naar Mobility-as-a-Service platformen

Mobility-As-A-Service (MaaS) is een nieuw mobiliteitsconcept waarbij reizigers niet langer zelf hun vervoersmiddelen bezitten, maar overal en op verzoek toegang krijgen tot een gevarieerd ...

Het potentieel van deelmobiliteit bij woningbouwprojecten in stationsomgevingen

Dit praktijkgericht onderzoek heeft als doel het potentieel van deelmobiliteit bij nieuwbouwprojecten in stationsomgevingen te bestuderen en onder de aandacht te brengen.Duurzaam ruimtegebruik is nauw ...

Bouw van een ruimtelijk-economisch vastgoedmodel

Dit project houdt het onderzoek naar, en ontwikkeling van, een ruimtelijk-economisch vastgoedmodel in dat met voldoende nauwkeurigheid en ruimtelijke resolutie de waarde van vastgoed berekent voor een ...

Ruimteneutraliteit en bouwshift als doelstellingen van duurzaam landgebruik.

Vlaanderen heeft het grootste ruimtebeslag van Europa. De Vlaamse overheid heeft in het kader van haar transitiebeleid het basisprincipe van ruimteneutraliteit tegen 2040 vooropgesteld. Doelstelling ...

Woon- en omgevingskwaliteit in Sociale Huisvestingswijken in Vlaamse centrumsteden.

Met het onderzoeksproject WiSH wordt de kwaliteit van woning- en woonomgeving in Vlaamse sociale huisvestingswijken onder de loep genomen.Het project draagt bij aan een oplossing voor een deelprobleem ...

LCC-Ecotoop: Life Cycle Costs als economische succesfactor - Tetra Ontwerp Onderhoud en Planning van Residentieel Vastgoed

Het onderzoeksproject heeft de ambitie inzicht te verwerven in de levenscycluskost van gebouwen teneinde de lange termijn waarde significant te verbeteren. Op vandaag wordt bij het beheer van gebouwen ...

Bouw van een ruimtelijk-economisch vastgoedmodel

Dit project houdt het onderzoek naar, en ontwikkeling van, een ruimtelijk-economisch vastgoedmodel in dat met voldoende nauwkeurigheid en ruimtelijke resolutie de waarde van vastgoed berekent voor een ...

Corporate Real Estate Management

Vele publieke organisaties waar vastgoed(beheer) geen kerntaak is, maar een middel om hun kerntaak te realiseren, worstelen met de uitdaging tot een meer professionele en innovatieve ...

Klimaatrobuust Landgebruik voor Vlaanderen

De verbreding en verdieping van het aflopende PWO-onderzoek ‘Ruimtelijke en financiële simulatie Betonstop 2020-2040’ kan in verschillende dimensies van het onderzoeksthema van de Bouwshift, of ruimer ...