Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Valorisatie van een innovatieve Design for (Dis)assembly technologie voor meubels die nieuwe verdienmodellen binnen de circulaire economie mogelijk maakt.

Doel van dit project is om een aan HOGENT ontwikkelde innovatieve technologie voor (de)assemblage van meubels verder te ontwikkelen voor markttoepassing in een circulair business model en de ...

Ontwikkelen van een methodologie voor landschapskarakterisatie in Vlaanderen

Doel van deze studie is het ontwikkelen van een methodologie voor landschapskarakterisatie die de kennis van en over het landschap integreert en inzicht geeft in zowel het functioneren van het ...

FoodForward

FoodForward is een partnerschap tussen landbouwers, onderzoekers en andere facilitators. De focus ligt op voedselbossen als inspirerend en innovatief verdienmodel dat landbouw en variabele ...

Behoud door ontwikkeling: nieuwe perspectieven op historische landgoederen in Vlaanderen

Dit onderzoeksproject gaat op zoek naar manieren om historische landgoederen op een duurzame manier in stand te houden. Daarnaast gaat aandacht naar de rol die de landschaps- en tuinarchitect kan ...

Een case study van ontwerp van sofa – en/of zitmeubilair voor levenslange termijngebruik

Thema's als de klimaatopwarming, duurzaamheid en de circulaire economie beheersen de actualiteit. Ook in de designwereld hebben niet alleen jonge ontwerpers, maar ook grote huizen steeds meer oog ...

Naar een gedeelde ruimte voor mens en dier

Hoewel dieren alomtegenwoordig zijn in het landschap, worden ze nauwelijks direct betrokken bij de landschapsarchitectuur. Er wordt zelden ontworpen met het dier als medegebruiker van het landschap in ...

Duurzaam Design geïnspireerd door Japan

Met dit project wordt de focus gelegd op het verminderen van de afvalberg in de meubelsector door de ontwerpwijze van designers. Onderzoek naar traditionele Japanse vouw- en montagetechnieken worden ...

Een nieuwe kijk op landgoederen: ontwerpend onderzoek met een focus op gedeeld eigenaarschap

Binnen dit onderzoek gaan we na hoe het stimuleren van gedeeld eigenaarschap via co-design een instrument kan vormen om landgoederen terug tot het centrum van culturele en materiële productie te ...

Sociale duurzaamheid in de Landschaps- en Tuinarchitectuur: naar een dialoog in onderwijs en praktijk

Landschaps- en tuinarchitectuur heeft met zijn proces en praktijk een belangrijke ambitie op het vlak van duurzaamheid. We stellen echter vast dat vooral fysieke en ecologische aspecten van ...

Flax fiber instruments: naar een spin-off met innovatieve akoestisch-elektrische strijkinstrumenten

Doel van dit project is om een deels aan HOGENT ontwikkelde innovatieve technologie voor de productie van strijkinstrumenten uit vlas verder te ontwikkelen en opschaalbaar te maken, en de toekomstige ...

De voedselbosbouw als basis voor organische materialen in de circulaire bio-economie

Voedselbossen spelen in op een steeds luider klinkende maatschappelijke behoefte om landbouw en natuur opnieuw in elkaar te schuiven. Het zijn systemen die een grote diversiteit aan voedsel produceren ...

Valorisatie van een ontwerpmethodiek voor mens en niet-mens

In dit onderzoeksproject ontwikkelen en valideren de onderzoekers een ontwerpmethodiek die de gemeenschap van mens, dier en plant centraal in het ontwerpproces plaatst. Door de aandacht te leggen op ...