Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Sustainability Reporting

Via integrated reporting laten organisaties zien hoe zij waarde creëren. Naast financiële waarde brengen ze ook hun impact op het milieu en de maatschappij in kaart. Door deze duurzaamheidsinformatie ...

Mapping tool voor duurzame organisaties in transities

Dit onderzoeksproject sluit aan bij de finale doelstelling van het onderzoekscentrum: duurzame organisaties helpen om een transitie te maken naar een structuur en manier van werken die een optimale, ...

Via een HR-scan naar een integratief perspectief op HR-processen leiderschap en arbeidsorganisatie

Dit onderzoek richt zich naar een generalistisch of integratief HR-perspectief, waarbij wordt nagegaan hoe verschillende deeldomeinen van HR op elkaar zijn afgestemd. Hierbij wordt HR idealiter ...

Het belang van 'social capital' in de opstartfase van sociale ondernemingen

Sociale ondernemingen streven ernaar om, via het verhandelen van goederen of diensten, maatschappelijke of sociale problemen aan te pakken. Ze worden beschouwd als hybride organisaties omdat ze voor ...

Risico-assessment als hefboom voor duurzame inkoop

Binnen inkoop en risicomanagement bestaan verschillende modellen die gebruikt kunnen worden om respectievelijk leveranciers en risico's te beoordelen. Deels werden die ook al aangepast aan actuele ...

Professionele identiteiten in sociaal werk: een intergenerationeel perspectief

Vanuit praktijk, opleiding en wetenschappen zijn er discussies over de professionele identiteit van de jongste generatie sociaal werkers. Ze handelen over een overwicht aan geïndividualiseerde ...

Het belang van het financieel plan en de begeleiding door de accountant doorgelicht.

Het financieel plan heeft tot doel de haalbaarheid van een op te starten onderneming in te schatten en de koers van de onderneming na de opstart tijdig bij te sturen indien nodig. Ondanks het grote ...

AI4Events - Roadmap in de digitale transformatie van het klantenactiveringsproces binnen de evenementensector

De algemene doelstelling van het project is om de evenementensector te ondersteunen met de integratie van AI in hun bedrijfsprocessen die als hefboom kan zorgen, om terug op te starten, te accelereren ...

Sociaal-circulaire Hub Gent - fase 3

In Gent zijn tal van (burger)organisaties actief in de circulaire economie: van foodsavers en repair cafés tot deelplatformen als Peerby. Het bestuursakkoord van 2019-2024 van de Stad Gent zet sterk ...

De Keet - Schakel voor circulair en sociaal ondernemerschap - fase 3

De Keet wil de sociaal-circulaire economie in de ruime regio Aalst stimuleren en ondersteunen via de oprichting van een fysieke hub die optreedt als regionale katalysator voor sociaal én circulair ...

Taal- en cultuurbeleid als sleutel tot internationaal concurrentievermogen voor KMO's

Europees onderzoek (ELAN 2006, Pimlico 2011) heeft extensief aangetoond dat het aanwenden van vreemde talen een belangrijke sleutel is tot handelssucces voor kmo’s. De Europese Commissie heeft ...

Wetenschapsgebaseerd naar een krachtige feedbackomgeving

Met dit onderzoek focust het onderzoeksteam op een groot domein binnen HR: feedback en prestatiemanagement. In de contacten met het werkveld merkten we een vraag naar expertise over feedback. Een ...

Hoe kunnen organisaties op maat communiceren met hun schenkers?

Hoe kan de inzet van schenkerspersona’s non- en social profit organisaties ondersteunen in de ontwikkeling van een gerichte communicatiestrategie naar de schenkers toe? Belgische fondsenwervers kampen ...

Mapping tool voor duurzame jeugdhulporganisaties in transitie

Dit onderzoeksproject sluit aan bij de finale doelstelling van het onderzoekscentrum: organisaties helpen om een transitie te maken naar een structuur en manier van werken die een optimale, positieve ...

Hoe een team aansturen op een afstand?

Door de COVID 19-pandemie kwam het gebruik van e-worken in een stroom­versnelling terecht. Het Research Centre for Sustainable Organizations onderzocht welke wetenschappelijke inzichten er al bestaan ...

Marketing & measuring the mindshift

Hoe kunnen organisaties die een duurzame gedragsverandering nastreven hun impact vergroten door de juiste gedragsveranderings- en marketingtechnieken te gebruiken? En hoe kunnen ze meten dat de ...

Social Impact Bonds

In het huidige klimaat van grote overheidsuitgaven en begrotingstekorten, dreigen initiatieven van grote maatschappelijke waarde of voor kansarme groepen moeilijker financierbaar of zelfs uit de boot ...

Corporate fundraising & Partnerships

HOGENT heeft reeds 6 edities van de navorming fondsenwerving bij particulieren achter de rug. Via Blikopener verlenen we ook meer en meer één-op-één adviesgesprekken over de start én strategische ...

Integratief Perspectief op HR

We leven vandaag in een snel veranderende wereld, en dit wordt ook weerspiegeld in onze werkomgevingen: De war for talent woedt hevig, en bedrijven hebben het alsmaar moeilijker om getalenteerde ...

Sociaal-circulair ondernemen

De duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormen sinds 2015 een breed gedragen veranderingsambitie en -agenda op economisch, sociaal en ecologisch vlak. De ontwikkeling die de ...