Mapping tool duurzame org foto website

Mapping tool duurzame org.

M

Mapping tool duurzame org.

Mapping tool voor duurzame organisaties in transities

Dit onderzoeksproject sluit aan bij de finale doelstelling van het onderzoekscentrum: duurzame organisaties helpen om een transitie te maken naar een structuur en manier van werken die een optimale, positieve impact op ecologisch, economisch en sociaal vlak genereren. Duurzame organisaties worden gezien als complexe en adaptieve systemen. We zetten in op een integrale, interdisciplinaire systeembenadering, waarbij de complexe interacties tussen domeinen en processen in een organisatie als deel van grotere systemen geïnterpreteerd worden.


Mapping tool for sustainable organisations in transition

This research project aligns with the research centre's final objective: to help sustainable organisations transition to a structure and way of working that generate optimal, positive environmental, economic and social impact. Sustainable organisations are seen as complex and adaptive systems. We are committed to an integrated, interdisciplinary systems approach, interpreting the complex interactions between domains and processes in an organisation as part of larger systems.

Mapping Tool Duurzame Organisaties is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Research Centre for Sustainable Organizations.

Projectcoördinator HOGENT

Stefanie De Bruyckere

Looptijd

01/09/2020 - 31/12/2022

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek