HR-scan

HR-scan.

H

HR-scan.

Via een HR-scan naar een integratief perspectief op HR-processen leiderschap en arbeidsorganisatie

Dit onderzoek richt zich naar een generalistisch of integratief HR-perspectief, waarbij wordt nagegaan hoe verschillende deeldomeinen van HR op elkaar zijn afgestemd. Hierbij wordt HR idealiter beschouwd als strategische partner, die er mede voor zorgt dat een integratief HR-beleid is afgestemd op andere organisatieprocessen.
De war for talent woedt hevig, en bedrijven hebben het alsmaar moeilijker om getalenteerde mensen aan te trekken en te behouden. Daarbovenop zien we dat KMO’s moeilijkheden ervaren om het welzijn van hun werknemers te garanderen. Een van de tools die hierbij kunnen helpen, is het opzetten van een consistent HR-perspectief. De wetenschap biedt veel ondersteuning voor de positieve gevolgen van een dergelijk integratief perspectief en voor de effecten ervan op werknemerswelzijn. Er is echter nood aan een vertaling van talrijke wetenschappelijke inzichten naar de praktijk, met als voornaamste doel organisaties te helpen met het verhogen van het welzijn van hun medewerkers. We willen de wetenschappelijke inzichten praktisch vertalen op maat van KMO’s zodat ze snel aan de slag kunnen met het ontwikkelen van een consistente organisatieomgeving.

Meer info

Via an HR scan towards an integrative perspective on HR processes leadership and work organisation

This research focuses on a generalist or integrative HR perspective, examining how different sub-domains of HR are aligned. Here, HR is ideally seen as a strategic partner, helping to ensure that an integrative HR policy is aligned with other organisational processes.
The war for talent is raging, and companies are finding it increasingly difficult to attract and retain talented people. On top of this, we see SMEs experiencing difficulties in ensuring the well-being of their employees. One of the tools that can help with this is setting up a consistent HR perspective. The science provides much support for the positive implications of such an integrative perspective and its effects on employee well-being. However, there is a need to translate numerous scientific insights into practice, with the main aim of helping organisations increase employee well-being. We aim to practically translate the scientific insights tailored to SMEs so that they can quickly get to work developing a consistent organisational environment.

More info

HR-scan is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Research Centre for Sustainable Organizations.

Projectcoördinator HOGENT

Gerd Jacobs

Projectcoördinator

HOGENT

Copromotor

Marjolein Feys, Eveline Schollaert

Onderzoekers

Charlotte Malengier, Steven Vermeulen

Looptijd

23/09/2019 - 31/01/2023

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek

Partners

HOGENT

Katholieke Universiteit te Leuven

Universiteit Gent