EBSOLLICT foto website

EBSOLLICT.

E

EBSOLLICT.

Evidence Based Simulatie Onderwijs en Levenslang Leren door middel van ICT

EBSOLLICT zet in op het toepassen van ICT en artificiële intelligentie om de kwaliteit en efficiëntie van de zorg te verbeteren.
In de zorg en welzijnssector wordt steeds meer gebruik gemaakt van ICT toepassingen en artificiële intelligentie om de kwaliteit en de efficiëntie binnen de zorg te verbeteren. In dat verband werd recent geïnvesteerd in een simulatielab en een ‘360° interprofesioneel zorglab’ op campus Vesalius. In dit project exploreren we onder welke vorm en in welke mate de op de markt zijnde ICT toepassingen kunnen leiden tot evidence-based innovaties voor de zorg en welzijnsopleidingen en het werkveld.


Evidence Based Simulation Education and Lifelong Learning through ICT

EBSOLLICT is committed to applying ICT and artificial intelligence to improve the quality and efficiency of care.
In the care and welfare sector, ICT applications and artificial intelligence are increasingly being used to improve quality and efficiency within care. In that context, investments were recently made in a simulation lab and a '360° interprofessional care lab' on campus Vesalius. In this project, we explore in what form and to what extent the ICT applications on the market can lead to evidence-based innovations for health and welfare training and the professional field.

EBSOLLICT is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator HOGENT

Nico De Witte

Onderzoekers

Jorrit Campens, Stijn Lievens, Johan Decorte

Looptijd

01/10/2020 - 24/09/2023

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek