Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Resource Library

De Resource Library is een encyclopedie van hulpmiddelen in samenwerking met een internationaal netwerk van experts op verschillende gebieden.Het doel van de bibliotheek is het verzamelen en ...

Een brug tussen twee sectoren binnen de integrale jeugdhulp: het ontwikkelen en implementeren van een instrument gericht op het meten van levenskwaliteit bij jongeren

Het project onderzoekt hoe de integrale jeugdhulp het landschap van de jeugdhulpverlening transformeert door de nadruk te leggen op continuïteit en flexibiliteit in het hulpverleningstraject van ...

Ontmoeting Sociaal Werk en Politie: training ter bevordering van de samenwerking tussen de beroepsgroepen sociaal werk en politie in de publieke ruimte

SwaPol is een educatief project dat de ontmoeting tussen het sociaal werk en de politie wil bevorderen. In de publieke ruimte komen immers zowel politie als sociaal werk vaak in contact met kwetsbare ...

Have a little FAITH in me

In de jeugdhulp is een intensieve, individuele opvolging en begeleiding van elk kind en elke jongere van levensbelang. Een onderdeel van deze begeleiding is het houden van individuele ...

Orthopedagogisch Onderzoek in Context

Oprichting associatieonderzoeksplatform genaamd "Orthopedagogisch Onderzoek in Context (OOC)".

Kwaliteit van leven, kinderrechten en maatschappelijke kwetsbaarheid bij jongeren in de jeugdhulpverlening

In onderzoek naar jeugdzorg en de dagelijkse praktijk is kwetsbaarheid een uitdagend concept. Kwetsbaarheid wordt overwegend gezien als een persoonlijke eigenschap. Jongeren worden als kwetsbaar ...

LEkker(s) Op School

Lege of ongezonde brooddozen, in veel scholen is het helaas geen onbekend fenomeen. Een goed gevulde maag en gezonde en evenwichtige voeding zijn nochtans essentieel voor de goede ontwikkeling van ...

Recovery pathways and societal responses in the UK, Netherlands and Belgium

Herstelmodellen zijn goed ingeburgerd het beleid en behandelingspraktijk in het VK, maar beginnen pas op te duiken in het beleidsdiscours in Nederland en België.Het doel van dit project is om wegen ...

Pelicano

In dit onderzoeksproject wordt een kwalitatief onderzoek opgezet in Vlaanderen, Brussel en Wallonië waarbij de focus ligt op het bevragen van de sociale partners (scholen, OCMW, departement sociale ...

Academische werkplaats Vermaatschappelijking

Doelstellingen van het project(1) Het bevorderen van de uitwisseling van kennis en expertise op het vlak van het thema vermaatschappelijking overheen sectoren en (2) het valideren van bestaande ...

Onderzoek naar ontwikkeling en toepassing van richtlijnen betreffende het gebruik van psychofarmaca bij volwassenen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag vanuit een Quality of Life perspectief

Dit onderzoek wil vanuit een holistische en interdisciplinaire visie het verband nagaan tussen het gebruik van psychofarmaca (voor probleemgedrag) en de impact hiervan op de kwaliteit van leven van ...

Assessing the quality of life of children and adolescents with intellectual disabilities: convergent validity between the KidsLife and the POS-CA

Deze studie heeft als doel bewijs te verkrijgen voor convergente validiteit tussen twee instrumenten die de kwaliteit van leven bij kinderen en adolescenten met een verstandelijke beperking ...

Academie voor de Eerste Lijn (Primary Care Academy)

Gezien de veranderende zorgnoden van de Belgische bevolking wil de Primary Care Academy (PCA), een onderzoeks- en onderwijsnetwerk van vier Vlaamse universiteiten, zes hogescholen, het Wit-Gele Kruis ...

Integrale zorgverlening op de eerste lijn. Onderzoek naar de interdisciplinaire aanpak van sociale problemen in de wijkgezondheidscentra tegen de achtergrond van de vermaatschappelijking van de zorg.

Hoe krijgt een integrale zorgbenadering vorm in de wijkgezondheidscentra tegen de achtergrond van vermaatschappelijking van de zorg?Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen op het vlak van ...

De impact van een innovatief leerprogramma op de kwaliteit van leven van jongvolwassenen met een cognitieve ondersteuningsnood of verstandelijke beperking

Het betreft een longitudinaal onderzoek van 4 jaar waarbij participanten op 3 verschillende tijdstippen geïnterviewd worden met behulp van de 'Persoonlijke Uitkomst-Schaal' (POS). Het doel van het ...

Internationaal onderzoek naar het welzijn van kinderen

'Subjective well-being', 'Quality of Life' en 'happiness' zijn begrippen die niet meer weg te denken zijn uit de dienst-, hulp- en zorgverlening. In verschillende sectoren wordt meer en meer belang ...

De wildgroei aan outreach praktijken: een vraag naar afstemming en kwaliteitsbewaking

De laatste 10 jaar hebben we een opmars van outreach werkingen gezien in het brede sociale domein (jeugd(welzijns)werk, de ruime hulp- en dienstverlening en de gespecialiseerde zorg en ondersteuning). ...

Internationaal onderzoek naar het welzijn van kinderen COVID-19 Supplement

Het internationale kernteam van ISCWeB (International Survey of Children's Well-Being) ontwikkelde een speciale ISCWeB-COVID-19 bevraging om de impact van de pandemie op het welbevinden van kinderen ...

Genderbeleving in transitie: verhalen van nieuwkomers in Vlaanderen in beeld gebracht

Dit project vertrekt vanuit de veranderende genderrollen en -beleving van mannelijke en vrouwelijke nieuwkomers in Vlaanderen en de moeilijkheden en good practices die hiermee gepaard gaan. Deze ...

Het cultiveren van een praktijkgemeenschap om de capaciteiten te versterken voor het ondersteunen van de levenskwaliteit van jongeren met hiv/aids

Ondanks aanzienlijke vorderingen op het gebied van hiv/aids-preventie en -behandeling in Oeganda, is er merkbaar minder geïnvesteerd in het aanpakken van moeilijke ervaringen en ...