Foto Home

Community of practice.

C

Community of practice.

Het cultiveren van een praktijkgemeenschap om de capaciteiten te versterken voor het ondersteunen van de levenskwaliteit van jongeren met hiv/aids

Ondanks aanzienlijke vorderingen op het gebied van hiv/aids-preventie en -behandeling in Oeganda, is er merkbaar minder geïnvesteerd in het aanpakken van moeilijke ervaringen en ondersteuningsbehoeften op langere termijn van jongeren met hiv/aids (YPLWHA). De chronische en veelzijdige impact van hiv/aids overstijgt de contouren van elke afzonderlijke discipline en sector en vereist daarom een aanpak die zowel medische, sociale en pedagogische paradigma's als inspanningen op micro-, meso- en macroniveau combineert.
Dit project is gericht op het cultiveren van een praktijkgemeenschap met academici, praktijkmensen en beleidsmakers die met YPLWHA werken, om een interdisciplinair en intersectoraal partnerschap te vormen voor het ontwikkelen van expertise en het versterken van capaciteiten ter ondersteuning van de levenskwaliteit van YPLWHA. Deze resultaten worden gevaloriseerd door de professionalisering van beoefenaars vóór de dienst door de instellingen, de steun van de in-service beoefenaars aan YPLWHA en hun gemeenschappen, de hernieuwde versterking van het beleid om een nieuwe generatie jongeren met hiv/aids tegemoet te komen als een chronische aandoening en brede wetenschapscommunicatie naar gemeenschappen.


Cultivating a community of practice to strengthen capacities for supporting the quality of life of youths with HIV/AIDS

Despite considerable advances in HIV/AIDS prevention and treatment in Uganda, noticeably less efforts have been invested towards addressing challenging experiences and longer term support needs of young people living with HIV/AIDS (YPLWHA). The chronic and multifaceted impact of HIV/AIDS transcends the contours of any sole discipline and sector, and hence requires an approach blending medical, social and pedagogical paradigms as well as micro, meso and macrolevel efforts.
This project aims at cultivating a community of practice with academics, practitioners and policy makers working with YPLWHA, to form an interdisciplinary and intersectoral partner-ship in developing expertise and strengthening capacities on supporting quality of life of YPLWHA. These out-comes are valorised through the institutions’ pre-service professionalization of practitioners, the in-service practitioners’ support to YPLWHA and their communities, the re-invigoration of policy to accommodate a new generation of youths living with HIV/AIDS as a chronic condition and broad science communication to communities.

Het cultiveren van een praktijkgemeenschap om de capaciteiten te versterken voor het ondersteunen van de levenskwaliteit van jongeren met hiv/aids is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Sofie Vindevogel

Copromotor

Annemie Coone, Jessica De Maeyer, Didier Reynaert

Looptijd

01/01/2018 - 30/06/2020

Financier

VLIR-UOS

Partners

Makerere University

Mountains of the Moon University