REC-PATH foto website

REC-PATH.

R

REC-PATH.

Recovery pathways and societal responses in the UK, Netherlands and Belgium

Herstelmodellen zijn goed ingeburgerd het beleid en behandelingspraktijk in het VK, maar beginnen pas op te duiken in het beleidsdiscours in Nederland en België.

Het doel van dit project is om wegen naar herstel in kaart te brengen bij bevolkingsgroepen die zich bezighouden met verschillende herstelmodellen (wederzijdse hulp, peer-based ondersteuning, residentiële en gemeenschapsbehandeling, onderhoud en onthouding gericht) of via hun eigen 'natuurlijk herstel'-inspanningen, in verschillende stadia. van hun verslavingscarrière. We rekruteren populaties in vroeg (<1 jaar), langdurig (1-5 jaar) en stabiel herstel (>5 jaar) in deze 3 landen en volgen deze individuen gedurende een jaar. De studie zal gemengde methoden gebruiken om herstelkapitaal, sociale netwerken en identiteit, betrokkenheid van de gemeenschap en maatschappelijke reacties te beoordelen, met bijzondere aandacht voor genderverschillen in trajecten en trajecten naar verandering. We zullen ook de klantervaring beoordelen van beleids- en praktijkverandering op het gebied van stigmatisering, uitsluiting en reïntegratie in de gemeenschap.

Meer info

Recovery pathways and societal responses in the UK, Netherlands and Belgium

Recovery models are well established in policy, commissioning and treatment practice in the UK, but have only begun to emerge in policy discourse in the Netherlands and Belgium.

The aim of this project is to map pathways to recovery in populations engaging with different recovery models (mutual aid, peer-based support, residential and community treatment, maintenance and abstinence oriented) or through their own 'natural recovery' endeavours, at different stages of their addiction careers. We will recruit populations in early (<1 year), sustained (1-5 years) and stable recovery (>5 years) in these 3 countries and will track these individuals over the course of one year. The study will use mixed methods to assess recovery capital, social networks and identity, community engagement and societal responses, with a particular focus on gender differences in pathways and trajectories to change. We will also assess the client experience of policy and practice change on stigma, exclusion and community reintegration.

More info

REC-PATH is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Jessica De Maeyer

Projectcoördinator

Sheffield Hallam University

Looptijd

01/10/2017 - 30/06/2021

Financier

BELSPO

Partners

Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving

Sheffield Hallam University

Universiteit Gent

University of Manchester