TRIADE 2.0 foto website

TRIADE 2.0.

T

TRIADE 2.0.

Training voor inclusie van oudere mensen met een handicap door middel van uitwisseling 2.0

In onderzoek werd met 9 Europese partners gedurende 3 jaar opleidingsmateriaal ontwikkeld voor verschillende professionals die ondersteuning bieden aan oudere mensen met een verstandelijke beperking (opvoeders, zorgkundigen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, orthopedagogen, psychologen, ...).
Het opleidingsmateriaal bestaat uit verschillende elementen:
1. “My New Inclusive Job"
• Werkboek en pedagogische handleiding voor trainers van professionals die werken met ouder wordende volwassenen met een verstandelijke beperking.
• Cursus voor professionals
• Massive Online Open Course (MOOC)
2. Interactief trainingsprogramma “My New Ageing Me"
• 64 inspirerende oefeningen om te werken rond thema’s zoals ‘ouder worden’, ‘met pensioen gaan’, ‘verhuizen’, ‘relaties’, ‘sociale inclusie’, ‘activiteiten in de samenleving’, ‘gezondheid’, ‘levenseinde’, … .
• Trainers MNAM platform gids om zo het meeste uit de 64 oefeningen te halen en zelf nieuwe oefeningen te produceren en te valideren.
3. Het TRIADE 2.0 masterplan waarin het "wat, waar, wanneer en hoe" van de training en leeractiviteiten van het project worden uitgelegd.

Meer info

Training for inclusion of ageing people with disabilities through exchange 2.0

In research with 9 European partners, training material was developed over a period of 3 years for various professionals who provide support to older people with an intellectual disability (educators, care assistants, nurses, occupational therapists, remedial educationalists, psychologists, ...).
The training material consists of several elements:
1. “My New Inclusive Job"
• Workbook and pedagogical manual for trainers of professionals working with aging adults with intellectual disabilities.
• Course for professionals
• Massive Online Open Course (MOOC)
2. Interactive training program “My New Aging Me"
• 64 inspiring exercises to work on themes such as 'getting older', 'retirement', 'moving house', 'relationships', 'social inclusion', 'activities in society', 'health', 'end of life', … .
• Trainers MNAM platform guide to get the most out of the 64 exercises and to produce and validate new exercises yourself.
3. The TRIADE 2.0 master plan explaining the "what, where, when and how" of the project's training and learning activities.

More info

TRIADE 2.0 logo website 1 TRIADE 2.0 logo website 2

TRIADE 2.0 is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Ilse Goethals

Projectcoördinator

IVASS IVASS Instituto Valenciano de Atencion Social-Sanitaria

Looptijd

01/10/2018 - 31/08/2021

Financier

Erasmus+

Programma financier

Erasmus+

Partners

IVASS IVASS Instituto Valenciano de Atencion Social-Sanitaria