Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Een nieuw tijdperk: illegale drugshandel op cryptomarkten. De betrokkenheid van Belgische kopers en verkopers

Hoewel de handel in illegale drugs via internet pas relatief recent onder de aandacht is gekomen van academici en het grote publiek, is de online transactie van drugs niet nieuw. Er wordt aangenomen ...

Breng preventiewetenschapstraining naar de frontlinie voor middelengebruik en misdaadpreventie

Het 'Frontline Politeia' project is een Europees gefinancierd project met vijftien projectpartners verspreid over heel Europa. Het project bouwt verder op eerder gefinancierd Europees onderzoek ...

Aanpak en vermindering van drugsgebruik door gedetineerden en ex-gedetineerden via gegevensanalyse en interventieprogramma's

Het project is gericht op het gebrek aan interventies in de Europese gevangenissen voor drugsverslaafden en het ontbreken van programma's die zijn afgestemd op de behoeften van gedetineerden en ...

Implementatie van 'Unplugged' in het Verenigd Koninkrijk

Het doel van dit onderzoek was om het proces van een Europees schoolinterventieprogramma, 'Unplugged', onder jongeren te evalueren en bij te dragen aan het terugdringen van de initiatie van tabak, ...

GENder-Sensitive Behandeling en preventiediensten voor alcohol- en drugsgebruikRs

Dit onderzoeksproject onderzocht de beschikbaarheid van en de nood aan gendersensitieve preventie- en behandelingsbenaderingen in België, evenals de obstakels en uitdagingen die vrouwelijke ...

De wet van 2009 betreffende het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren: van stand van zaken tot evaluatie

In 2015 evalueerden HOGENT, UGent en ULiège de verscherpte alcoholwetgeving van 2009. In 2009 werd de toegang tot sterke drank voor alle minderjarigen (tot 18 jaar) en de toegang tot alle alcohol voor ...

Inzicht in het gebruik van nieuwe psychoactieve stoffen in België vanuit gezondheidsperspectief

NPS (legal highs research chemicals ...) zijn een wereldwijd fenomeen geworden dat alle regio's van de wereld treft. De snel veranderende drugsmarkt, vooral op het gebied van NPS, kan gezondheids- en ...

Inzicht in de dynamiek en de gevolgen van het gebruik van middelen door jongvolwassenen - een longitudinale en momentane analyse in de Europese nachtclubscene

Het nachtleven is in de laatste decennia sterk gegroeid en wordt sterk geassocieerd met druggebruik. Ondertussen is er ook een ongezien aantal Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) opgedoken. De kracht ...

Het ontwikkelen van een implementatiegids voor schoolinterventies gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl

Het ontwikkelen van een implementatiegids voor schoolinterventies gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijlDit project zet in op het bevorderen van een evenwichtig beweeg- en voedingspatroon ...

Ontwikkelen en uitproberen van een online model voor training van leerkrachten in Unplugged

Unplugged is een evidence based programma ter preventie van alcohol en andere drugs. Het wordt geïmplementeerd in de schoolsetting. De leerkracht doet dit zelf in de klas en krijgt daarvoor een ...

Contact tussen justitiabelen en hulp- en dienstverleners

Hoe kunnen de bezorgdheden en noden van hulp- en dienstverleners ingepast worden in een kwaliteitsvolle en toegankelijke praktijk?De Vlaamse zorg- en dienstverlening in residentiële instellingen is in ...

Discourse On Drugs

Discourse on Drugs is een exploratief onderzoeksproject over de portrettering van drugs, druggebruik en druggebruikers in populaire fictie en hoe dit discours spoort en/of verschilt met het (semi) ...

Genderspecifieke preventie en (na)zorg bij cliënten met een dubbeldiagnose (middelenafhankelijkheid en eetstoornissen)

Er blijken heel wat gemeenschappelijke determinanten te zijn tussen eetstoornissen (ES) en middelenafhankelijkheid die richting kunnen geven aan preventie, zorg en nazorg. Zo blijken er bij beide ...

Global Drug Survey

Elk jaar in november lanceert de Global Drug Survey zijn drugsonderzoek. Deze wereldwijde survey werd o.a. vertaald naar het Nederlands en wordt in België gecoördineerd door HOGENT.De Global Drug ...

Ontmoeting Sociaal Werk en Politie: training ter bevordering van de samenwerking tussen de beroepsgroepen sociaal werk en politie in de publieke ruimte

SwaPol is een educatief project dat de ontmoeting tussen het sociaal werk en de politie wil bevorderen. In de publieke ruimte komen immers zowel politie als sociaal werk vaak in contact met kwetsbare ...

Drugs op de festivals: Percepties van strategieën voor schadebeperking door preventie en wetshandhaving

Het POPHARS-project bouwt voort op het ALAMA-project rond het nachtleven, dat focuste op de dynamiek en de gevolgen van middelengebruik door jongvolwassenen in een Europese uitgaanscontext. Met het ...

Gender-sensitieve ondersteuning van vrouwen in de alcohol- en drughulpverlening

Met GEN-SON zetten we in op gender-sensitieve ondersteuning van vrouwen in de alcohol- en drughulpverlening (ADH) als opstap naar optimale herstelkansen voor vrouwen met een ...

Een positieve kwalitatieve benadering t.a.v. beweging in het ambulante zorgtraject bij personen met kenmerken van een eetstoornis

Fysieke activiteit heeft heel wat gezondheidsvoordelen zoals een lager risico op cardiovasculaire aandoeningen verbeterde cognitie en een positieve impact op de mentale gezondheid. Toch is er ook ...

Gender- en trauma-sensitief werken met vrouwen in detentie.

Onderzoek toont aan dat vrouwelijke gevangenen in de Belgische gevangenissen (5% van de totale gevangenispopulatie) vaker psychologische problemen ervaren die gerelateerd zijn aan eerder opgelopen ...

Exploring parental influences as predictors of alcohol preloading among adolescents (in order to prevent excessive alcohol consumption patterns and reducing the risk for cancer.)

Indrinken is het fenomeen waarbij jongeren elkaar ontmoeten voor het uitgaan om alcohol te drinken voor het uitgaan. Motieven hiervoor zijn onder andere dronken worden en goedkoper drinken. Uit ...