Foto Home

GEN-STAR.

G

GEN-STAR.

GENder-Sensitive Behandeling en preventiediensten voor alcohol- en drugsgebruikRs

Dit onderzoeksproject onderzocht de beschikbaarheid van en de nood aan gendersensitieve preventie- en behandelingsbenaderingen in België, evenals de obstakels en uitdagingen die vrouwelijke druggebruikers ervaren bij het gebruik van deze diensten. Het onderzoek omvatte illegale middelen, alcohol, voorgeschreven geneesmiddelen en NPS. Belangrijk is dat gendergevoeligheid niet alleen werd bestudeerd in behandelingssettings, maar in het hele zorgcontinuüm, met inbegrip van preventie, vroegtijdige interventie, schadebeperking en instellingen voor voortgezette zorg. Het onderzoek maakte gebruik van een multi-method design en integreerde kwantitatieve en kwalitatieve gegevens.


GENder-Sensitive Treatment and prevention services for alcohol and drug useRs

This research project examined the availability of and need for gender-sensitive prevention and treatment approaches in Belgium, as well as the obstacles and challenges experienced by female substance abusers in using these services. The scope included illicit substances, alcohol, prescription drugs and NPS. Importantly, gender sensitivity was studied not only in treatment settings, but along the continuum of care, including prevention, early intervention, harm reduction and continuing care settings. The study applied a multi-method design and integrated quantitative and qualitative data.

GEN-STAR is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Substance use and Psychosocial Risk Behaviours.

Projectcoördinator HOGENT

Tina Van Havere

Projectcoördinator

Universiteit Gent

Looptijd

15/12/2015 - 28/02/2018

Financier

BELSPO

Programma financier

Onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de federale beleidsnota Drugs (DR)

Partners

Universiteit Gent