HET KLIKT! foto website

HET KLIKT!.

H

HET KLIKT!.

Een meertalige app voor de innovatie van communicatie in de zorg

Het project zet in op duurzame economische valorisatie van de meertalige app HET KLIKT! en exploreert het potentieel voor vermarkting via licentie in de Vlaamse zorgsector. HET KLIKT! laat zorgverleners toe om vlot en helder te communiceren met anderstalige ouders over gezondheidsonderwerpen voor kinderen, bv. medicatie-inname en zindelijk worden. De app biedt gezondheidsinformatie aan in verschillende talen (o.a. Arabisch, Engels, Farsi, Frans, Nederlands, Turks) en ondersteunt zorgverleners bij het vraaggestuurd werken.
De app werd in de huidige vorm ontwikkeld in een VLAIO TETRA project MATCHeN door UGent en HOGENT.

Meer info

A multilingual app for healthcare communication innovation

The project focuses on sustainable economic valorisation of the multilingual app HET KLIKT! and explores the potential for marketing via licensing in the Flemish healthcare sector. THE CLICK! allows healthcare providers to communicate smoothly and clearly with non-native parents on child health topics, e.g. medication intake and potty training. The app offers health information in several languages (including Arabic, English, Farsi, French, Dutch, Turkish) and supports caregivers in demand-driven work.
In its current form, the app was developed in a VLAIO TETRA project MATCHeN by UGent and HOGENT.

More info

HET KLIKT! is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator HOGENT

Pablo Decock

Projectcoördinator

Universiteit Gent

Looptijd

01/03/2023 - 28/02/2025

Financier

IOF / BOF

Partners

Universiteit Gent