Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Faagtherapie voor het verbeteren van slibkwaliteit: naar een gezonde en energie-efficiëntere waterzuivering

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om het geproduceerde afvalwater vóór lozing te zuiveren. Vele bedrijven staan zelf in voor zuivering en verwerking van hun afvalwater. Het meest voorkomende type ...

Quantitative phage control for safe treatment of bacterial invasive species in cystic fibrosis patients

Wegens de toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica, is onderzoek naar andere antibacteriële strategieën van levensbelang. Faagtherapie speelt in dit kader een belangrijke rol. Sinds ...

DRYLAB

Dit project betreft de uitbreiding van de bestaande onderzoeksinfrastructuur met een vriesdrooguitrusting, een geautomatiseerd eiwitzuiveringssysteem, en een diepvries van -80°C op basis van een ...

Move-it Lab

Dit project betreft de uitbreiding van de bestaande onderzoekinfrastrcutuur met een on site waterzuiveringsinstallatie met labo waarbij verschillende analysetechnieken gecombineerd worden om ...

Ontwikkeling van nieuwe genetische instrumenten voor de biobeoordeling van aquatische ecosystemen in Europa

De bescherming, het behoud en het herstel van aquatische ecosystemen en hun functies is van mondiaal belang. Voor Europese landen werd het vooral wettelijk bindend door de EU-Kaderrichtlijn Water ...

Verbetering van het faagselectieprotocol voor de behandeling van mucoviscidosepatiënten met meervoudig resistente longinfecties

Mucoviscidosepatiënten hebben vaak last van chronische longinfecties die veroorzaakt worden door multiresistente bacteriën. Hierdoor wordt de behandeling van deze infecties met antibiotica ernstig ...

Op DNA gebaseerde monitoring voor de beoordeling van het effect van invasieve soorten op aquatische gemeenschappen in het Amazonebekken van Ecuador

Traditionele biomonitoring van aquatische ecosystemen is tijdrovend, duur en vereist uitgebreide taxonomische kennis. Monitoring op basis van DNA heeft deze nadelen niet, maar er is wel een ...

Biomonitoring van aquatische milieus in het Amazonegebied met behulp van DNA uit het milieu

Traditionele biomonitoring van aquatische ecosystemen is tijdrovend, duur en vereist uitgebreide taxonomische kennis. Monitoring op basis van DNA heeft deze nadelen niet, maar er is wel een ...

ALgenTEchnologie voor de VALorisatie van Spuistromen

Het doel in dit valorisatieproject is het aantonen van de effectiviteit van de Altevastechnologie die op een economisch haalbare manier spuiwater uit de glastuinbouw wil zuiveren. Dit wil men doen op ...

Ontwikkelen van een microfluidics-gebaseerde methode voor kwalitatieve en kwantitatieve analyse van fagen voor faagtherapie, een faag-meet-device voor gepersonaliseerde behandeling

Ontwikkelen van een automatische kwalitatieve en kwantitatieve analyse van fagen voor faagtherapie, een faag-meet-device voor gepersonaliseerde behandeling. Faagtherapie is een van de weinige ...

Bioresource herstelplatform

Associatieonderzoeksplatform tussen onderzoeksgroepen in verband met bioresources: herstelplaform.

Phage RealTime Amplification for Molecular Enumeration

Wegens de toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica, is onderzoek naar andere antibacteriële therapieën cruciaal. Faagtherapie speelt in dit kader een belangrijke rol. Fagen zijn virussen ...

PMD4U – Ontwikkeling van een toestel voor accurate en universele kwantificatie van fagen

Bacteriofagen, of fagen, zijn virussen die enkel bacteriële cellen infecteren. Fagen worden momenteel gecommercialiseerd als biologische middelen voor het desinfecteren van voedsel en ...

Afvalwaterzuivering en oppervlaktewater

Door de klimaatsveranderingen treden steeds meer en meer temporele watertekorten en wateroverschotten op. Water is het nieuwe goud en waterkwaliteit is hierin primordiaal. AQUALITY bundelt de interne ...

On the prediction and prevention of toxic algae blooms in a tropical setting

De Ecuadoraanse Daule Peripa-dam en de Daule-rivier, beide onderdeel van het Guayas River Basin (GRB), zijn van het grootste belang voor de lokale gemeenschappen omdat ze direct afhankelijk zijn van ...

WIJ-Water

Met dit project willen we het poldergebied in Noord-West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen en Zeeland klimaatresistenter maken door in te zetten op (1) een grensoverschrijdend waterbeheer en (2) ...