Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Attitudes en kennis van leerkrachten secundair onderwijs over onderwijsbehoeften van leerlingen met leerstoornissen

Dit onderzoeksproject richt zich op de impact van leerstoornissen, zoals dyslexie en dyscalculie, bij leerlingen in het secundair onderwijs. Ongeveer 10% van de leerlingenpopulatie heeft ...

Diermanagement en welzijn van erfdieren gehouden in opvanginitiatieven en ter recreatie en educatie

De opleiding geeft een praktische vertaling van wetenschappelijke informatie rond dierenwelzijn en management. De opleiding is opgebouwd uit een hoofdmodule die focust op een brede basis en 8 ...

Aanpassing van en onderzoek naar de inzetbaarheid van de vragenlijst Impact TOS op kinderen en jongeren binnen een schoolse context bij kinderen met een lage socio-economische status en/of meertalige achtergrond

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is de meest voorkomende ontwikkelingsstoornis bij jonge kinderen. Het wordt omschreven als een neurobiologische aandoening die alle aspecten en modaliteiten van ...

Een routeplanner waarmee leerkracht en zorgprofessional in opleiding via complementaire co-teaching op pad gaan naar meer effectief en inclusief onderwijs

Vanuit het Research Centre for Learning in Diversity werd een pilootproject opgezet, genaamd: “Complementaire co-teaching tussen een leerkracht en een zorgprofessional in opleiding: een proeftuin in ...

Ontwikkeling en evaluatie van een web-gebaseerde dieetscreener voor kwalitatieve beoordeling van de voedingsinname bij veganisten

Het algemene doel van het project is de preventie en vroegtijdige detectie van voedingstekorten in het dieet van Europese individuen die een overwegend plantaardig voedingspatroon hebben aangenomen en ...

Enhancing the Reproductive Autonomy of Girls in Uganda

Een groot deel van de adolescente meisjes in Afrika bezuiden de Sahara heeft te maken met seksuele en reproductieve gezondheid (SRH). reproductieve gezondheid (SRH), zoals hiv en aids, vroegtijdige ...

Harnessing the potential of underutilized crops to promote sustainable food production

Met een snel groeiende bevolking en binnen de context van agroklimatologische veranderingen is er een toenemende vraag naar duurzame productie van voedzaam voedsel. In Europa worden veel voedingsrijke ...

On the prediction and prevention of toxic algae blooms in a tropical setting

De Ecuadoraanse Daule Peripa-dam en de Daule-rivier, beide onderdeel van het Guayas River Basin (GRB), zijn van het grootste belang voor de lokale gemeenschappen omdat ze direct afhankelijk zijn van ...

Diversity Sensitive Care of Older People With Migrant Background and their Families

Het onderzoekscentrum 360°Zorg en Welzijn is partner in dit Erasmus+ project. Met dit project willen de partners het bewustzijn en de kennis van studenten en docenten in de gezondheids- en sociale ...

Voederbieten: een oud maar (klimaat)robuust gewas

Voederbieten opnemen in de teeltrotatie en het rantsoen kan op vele vlakken voordelen opleveren. Weinig voedergewassen halen zulke hoge producties: een hoge droge stofopbrengst én de hoogste kVEM ...

Structural embedding knowledge by experience in higher education through processes of co-creation

Het Erasmus+ project ‘ Structural embedding knowledge by experience in higher education through processes of co-creation’ (SEKEHE) focust op het structureel verankeren van ervaringskennis in ...

Van bezit naar zorgzaam gebruik: hoe consumenten aansturen om meer zorg te dragen voor geleende producten

Onderzoek toont aan dat consumenten vaak minder zorg dragen voor gehuurde producten, wat kosten meebrengt voor kmo's door snellere slijtage en verminderde klanttevredenheid (Tunn & Ackermann, 2020). ...

Angst voor de schoolpoort – de hulpverlening

‘Angst voor de schoolpoort’ (2017-2020) was een PWO project waarin het onbekende fenomeen ‘schoolweigering’ systemisch werd onderzocht. De focus in het project lag op onderwijsactoren. Na afloop van ...

Samen sterk voor een vlotte studiekeuze

Dit project heeft als doel de oriëntering van de leerlingen basisonderwijs te Ronse naar het secundair onderwijs in kaart te brengen en te versterken. In het bijzonder wil het project een beter zicht ...

HerstelAcademie Vlaanderen

Dit onderzoek gaat in op de vraag 'Wat is de betekenis van de HerstelAcademie binnen de vermaatschappelijking van zorg en het huidige GGZ beleid van de Vlaamse overheid?'. We beogen als eerste in ...

Vrijetijdsbeleving van jongeren in het beroepsonderwijs

In beleidsontwikkeling en onderzoek wordt de ondervertegenwoordiging van specifieke groepen van jongeren in het georganiseerde vrijetijdsaanbod geproblematiseerd. Het gevolg is dat er veelal wordt ...

Hervorming van penitentiaire (geestelijke) gezondheidszorg: ontwikkelen van een vormingsprogramma

Het belang van goede (geestelijke) gezondheidszorg in gevangenissen kan niet genoeg benadrukt worden. Gedetineerden hebben vaak een complexe gezondheidsgeschiedenis en hebben mogelijk beperkte toegang ...

Transculturele competentieversterking voor de Opvolging van Personen met een PSYchische kwetsbaarheid in het Fedasil opvangnetwerk

Met dit project wordt beoogd het multidisciplinair team van eerstelijnsmedewerkers in het Fedasil opvangnetwerk te ondersteunen om personen met geestelijke gezondheidsnoden op een transculturele en ...

Vruchtwisseling voor een robuust melkveebedrijf

Met de implementatie van het nieuwe GLB en de richtlijnen van IPM is de landbouwer verplicht om aan vruchtwisseling te doen op zijn percelen. Vruchtwisseling is een belangrijke maatregel om een ...

Opmaak Conceptstudie Omgeving Watersportbaan

De omgeving van de Watersportbaan bevindt zich ten zuidwesten van het Gentse stadscentrum. Het gebied had oorspronkelijk een grote ruimtelijke kwaliteit, waarbij het modernistische sociaal wonen, het ...