reborn foto

REBORN.

R

REBORN.

Duurzame verwerking en karakterisering van gerecycled textiel

De apparatuur is geschikt om op kleine schaal (max. 1 kg/min) onderzoek te doen naar de mogelijkheden van (mechanische) recycling en het bio-based voorbehandelen, verven en veredelen van textiel, om het vervolgens op grote schaal opnieuw te produceren.

De pilootschaal vervezelaar transformeert industrieel textielafval (stoffen, garens, lonten, etc.) en afgedankte kleding terug in hun oorspronkelijke vezelvorm. Met de verfapparatuur kunnen eco-efficiënte voorbehandelings-, verf en verdelingsprocessen voor textiel in de vorm van vezels, garens, stoffen en/of kledij ontwikkeld worden en kan in het bijzonder de verspinbaarheid van recyclede vezels met een gepaste voorbehandeling worden verbeterd.

De onderzoeksinfrastructuur is complementair met in Vlaanderen bestaande initiatieven rond het recycleren van thermoplastische polymeren en het ontwikkelen van bio-based polymeren voor textiel. Internationaal onderzoek naar textielrecycling richt zich enerzijds op mechanisch recycleren van grote volumes (+ 10 kg/min), vaak voor nonwoven toepassingen of op thermisch en (bio)chemisch recycleren.

Deze infrastructuur zal de bedrijven helpen om in regel te zijn met de verplichte en geharmoniseerde uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel in alle lidstaten van de EU door hun de mogelijkheid te bieden om in lijn met de afvalhiërarchie hun specifieke afvalstromen te recycleren volgens een textiel-naar textiel systeem.


Sustainable processing and characterization of recycled textiles

The equipment is suitable for small-scale research (max. 1 kg/min) into the possibilities of (mechanical) recycling and bio-based pre-treatment, dyeing and refining of textiles, in order to subsequently re-produce them on a large scale.
The pilot scale shredder is able to transform industrial textile waste (fabrics, yarns, slivers, etc.) and discarded clothing back into their original fiber form.
The dyeing equipment allows eco-efficient pre-treatment, dyeing and functionalization of textiles fibers, yarns, fabrics and clothing. Moreover, after appropriate pre-treatment, the spinability of the recycled fibers can be improved.

This research infrastructure is complementary with existing initiatives in Flanders regarding the recycling of thermoplastic polymers and the development of bio-based polymers for textiles. International research on textile recycling focuses on the one hand on mechanical recycling of large volumes (+ 10 kg/min), often for nonwoven applications or on thermal and (bio)-chemical recycling.
This infrastructure will help companies comply with the mandatory and harmonized Extended Producer Responsibility for textiles in all EU Member States by offering them the opportunity to recycle their specific waste streams in a textile-to-textile system in line with the waste hierarchy.

Vlai logo

REBORN is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum FTILab+.

Projectcoördinator HOGENT

Simona Vasile, Alexandra De Raeve

Onderzoekers

Sofie Vermeire, Jonas Van Rie

Looptijd

01/02/2024 - 31/01/2026

Financier

VLAIO (voormalig IWT)

Programma financier

Onderzoeksinfrastructuur hogescholen