Foto Home

PSYWELL 2.0.

P

PSYWELL 2.0.

Impact van de eerste werkervaringen op het psychisch welzijn van startende zorgprofessionals

De noodkreet naar zorgprofessionals klinkt vandaag de dag luider dan ooit. Het is dan ook van groot belang dat wie kiest om in de zorg te werken, dat ook kan blijven volhouden. Startende zorgprofessionals worden geconfronteerd met tal van uitdagingen, zowel op persoonlijk, werkgerelateerd als maatschappelijk vlak. Deze omstandigheden kunnen lonend, maar ook uitdagend en zelfs uitputtend zijn, wat het voor hen extra moeilijk maakt. Vooral in de eerste tien jaar van hun carrière blijken zij het meest vatbaar voor psychosociale risico’s.

Via exploratief onderzoek willen we faciliterende en belemmerende factoren identificeren die een impact hebben op het psychosociaal welzijn van de startende zorgprofessional in de gezondheidszorg. We onderscheiden hierbij persoonsgebonden, werkgerelateerde en maatschappelijke factoren.
Op basis van de verkregen resultaten wordt een inspiratiebundel ontwikkeld om toekomstige zorgverleners voor te bereiden op het ‘nieuwe werken’ in een alsmaar sneller evoluerende VUCA-maatschappij. Dit kan zorgopleidingen ondersteunen in het voorbereiden van hun studenten en in het faciliteren van de transitie van studeren naar werken. Eveneens kan deze bundel ter inspiratie dienen voor het onthaalbeleid van zorgorganisaties.

Op die manier willen we met dit onderzoek een positieve bijdrage leveren aan het psychosociaal welzijn van startende zorgprofessionals en in bredere zin aan de uitvalpreventie van zorgprofessionals. Dit heeft een positieve impact op de zorg voor de patiënt, de samenwerking op de werkvloer (zorgteam/werkomgeving) en de maatschappij.


Impact of initial work experiences on mental well-being of entry-level healthcare professionals

The cry for care professionals is louder today than ever. As a result, it is imperative that those who choose to work in healthcare be able to stick with it. Starting healthcare professionals face numerous challenges, whether personal, work-related or social. These circumstances can be rewarding, as well as challenging and even exhausting, making it especially difficult for them. Especially in the first decade of their careers, they appear to be most susceptible to psychosocial risks.

Through exploratory research, we aim to identify facilitating and impeding factors that impact the psychosocial well-being of the entry-level healthcare professional. Here we distinguish person-related, work-related and societal factors.
Based on the obtained results, an inspiration booklet will be developed to prepare future healthcare professionals for the 'new way of working' in an ever faster evolving VUCA society. This can support healthcare training programs in preparing their students and in facilitating the transition from studying to working. It can also serve as inspiration for the reception policies of healthcare organizations.

In this way, we want this study to make a positive contribution to the psychosocial well-being of entry-level healthcare professionals and, more broadly, to the dropout prevention of healthcare professionals. This has a positive impact on patient care, workplace cooperation (care team/work environment) and society.

PSYWELL 2.0 is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator

Peter Walleghem

Copromotor

Catherine De Vos, Freya Ponteur

Looptijd

25/09/2023 - 22/09/2024

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek