LOONT foto website

LOONT.

L

LOONT.

LerarenOpleidingOnderzoekNeTwerk

In dit Associatieonderzoeksplatform (AOP) willen we alle krachten uit de associatie die onderzoek doen naar de lerarenopleiding en professionele ontwikkeling van leraren bundelen.
De onderzoekssamenwerking in het AOP tussen Universiteit Gent, Arteveldehogeschool, HOGENT en Howest (de 4 AUGent-partners) biedt de mogelijkheid om op een structurele manier samenwerkingsmodaliteiten tussen de partners te verankeren. Concreet focust dit AOP zich op onderzoek, curriculumontwikkeling en dienstverlening m.b.t. de lerarenopleiding en professionele ontwikkeling van leraren. Dankzij de betrokkenheid van de hogescholen en de universiteit, dekken we de educatieve graduaatsopleiding, educatieve bacheloropleidingen (al dan niet verkort), de educatieve masteropleidingen en verschillende bachelor-na-bacheloropleidingen en postgraduaten voor alle onderwijsniveaus (m.n. leraar kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs). Daarnaast zetten ook alle partijen in op initiatieven voor verdere professionalisering van leraren tijdens hun beroepsloopbaan.


Teachers Education Research Network

LOONT stands for Teachers education Research network, an association research platform with researchers from HOGENT, Howest, Arteveldehogeschool, and UGent, and aims to bring together and strengthen research on teacher training.

LOONT is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Research Centre for Learning in Diversity.

Projectcoördinator HOGENT

Delphine Sasanguie

Projectcoördinator

UGent, Vakgroep Onderwijskunde

Looptijd

30/08/2022 - 01/09/2027

Financier

Associaties

Programma financier

Associatiemiddelen

Partners

UGent, Vakgroep Onderwijskunde