SEKEHE foto website

SEKEHE.

S

SEKEHE.

Structural embedding knowledge by experience in higher education through processes of co-creation

Het Erasmus+ project ‘ Structural embedding knowledge by experience in higher education through processes of co-creation’ (SEKEHE) focust op het structureel verankeren van ervaringskennis in opleidingen hoger onderwijs voor wat betreft het domein sociaal-agogisch werk.
De specifieke doelstellingen van het project zijn vierledig:
1) het ontwikkelen en ondersteunen van co-teaching activiteiten door ervaringsdeskundigen in het hoger onderwijs en het structureel verankeren van hun perspectief in de academische wereld;
2) het creëren van een veilige en stimulerende leeromgeving door het gezamenlijk ontwikkelen van ondersteuningsvormen door ervaringsdeskundigen samen met onderwijzend personeel ten behoeve van huidige studenten in kwetsbare situaties;
3) het verkennen en beschrijven van barrières, uitdagingen en hulpbronnen voor (toekomstige) studenten in kwetsbare situaties om toegang te krijgen tot opleidingen hoger onderwijs voor wat betreft sociaal-agogisch werk en op basis daarvan verdere acties voor te stellen om de toegang tot het hoger onderwijs voor sociaal achtergestelde groepen te democratiseren;
4) het ontwikkelen van een transnationaal methodologisch kader om ervaringskennis structureel te verankeren in het hoger onderwijs.

Het SEKEHE-project zal resulteren in een 4-delig online handboek waarin verschillende praktijken, ondersteuningsvormen en obstakels in de betrokken partnerslanden worden beschreven. Ook een methodologisch kader om ervaringskennis structureel te implementeren in de academische wereld in onze instellingen en transnationaal; wordt beschreven. Ook worden vijf geactualiseerde curricula waarin ervaringskennis is opgenomen en vijf webinars over het "stap voor stap" implementeren van ervaringskennis in de academische wereld op nationaal en transnationaal niveau uitgewerkt. Tenslotte wordt een zelfreflectie-instrument voor studenten i.s.m. ervaringsdeskundigen ontwikkeld alsook vier peer-to-peer ondersteuningsprogramma's voor studenten in kwetsbare situaties.


Structural Embedding of Knowledge by experience in higher education through processes of co-creation

SEKEHE project wants to structurally embed knowledge by experience in higher education in Social Studies. Specifically: 1) develop and support co-teaching activities of experts by experience and structurally embed their knowledge in curricula; 2) create formats of support for students in vulnerable situations and explore conditions of access to higher education for them; 3) develop local and transnational methodological framework to structurally embed knowledge by experience in higher education.

We will prepare and implement co-taught courses by experts by experience, change current curricula of the courses, deliver support programs for students in vulnerable situations and explore conditions of access to higher education for them. We will document those practices in an online handbook, develop five webinars. We will organize two 2-day international workshops and organize four multiplier events nationally.

SEKEHE project will result in: 1) an online handbook (Part 1-4) where we describe various practices of co-teaching, formats of support for students in vulnerable situations, conditions of access to higher education for them, and a methodological framework to structurally embed knowledge by experience; 2) 9 updated courses ´ curricula and posters; 3) 5 webinars about implementation of knowledge by experience; 4) 5 peer to peer support programs and posters for students in vulnerable situations.

SEKEHE is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Jessica De Maeyer

Projectcoördinator

Ostravska Universita (OSU)

Onderzoekers

Tijs Van Steenberghe, Hilde Vermeir

Looptijd

01/09/2022 - 31/08/2025

Financier

Erasmus+

Partners

Ostravska Universita (OSU)