Foto Home

SHAPE.

S

SHAPE.

Adapted PErformance Wear

Het ontwikkelen van kleding gebeurt aan de hand van matentabellen die gebaseerd zijn op de gemiddelde lichaamsmaten van de bevolking. Hierdoor zal deze kledij niet goed passen voor bevolkingsgroepen met lichaamsverhoudingen die sterk afwijken van het gemiddelde (bv. atleten in verschillende disciplines, personen met een lichamelijke beperking, of nog personen met een specifiek beroep zoals brandweerlui). Dit is niet enkel nadelig op niveau van esthetiek en het comfort van de drager, maar heeft ook desastreuse gevolgen voor de werkzaamheid van specifieke producten zoals orthesen, compressiekleding, beschermkledij en sommige intelligente textielproduct gebruikt voor monitoring van bv. vitale functies. Dergelijke producten vereisen een perfecte pasvorm teneinde hun functionaliteit niet te verliezen.

De projectdoelstellingen zijn tweeledig. In eerste instantie betreft het de ontwikkeling van een tool waarmee bedrijven zelfstandig gepersonaliseerde matentabellen en patronen kunnen opstellen voor bevolkingsgroepen waarvan de lichaamsverhoudingen sterk afwijken van de gemiddelde bevolking. Hierdoor zullen de bedrijven in staat zijn om comfortabele, goed passende sportkledij en orthesen te ontwikkelen voor diverse toepassingen en doelgroepen waarvan de werkzaamheid gegarandeerd is. Deze tool zal ook bedrijven actief in meer algemene kledij en beschermkledij toelaten om gemakkelijker tegemoet te komen aan de steeds grotere vraag aan gepersonaliseerde kledij. Daarnaast willen we het concept van compressie, ondersteuning en restrictie van bepaalde bewegingen door gebruik van elastische materialen exploreren. Hierbij wordt ook het aspect draagcomfort in beschouwing genomen. De testen om comfortparameters zoals luchtdoorlaatbaarheid, waterdampdoorlaatbaarheid, warmtegeleidbaarheid (isolerend vermogen) en vochttransport te bepalen, worden uitgevoerd op materialen in relaxte toestand. In uitgerekte toestand zullen de waarden fel veranderen. Er is dus nood aan aangepaste testprotocols om comfort in uitgerekte toestand te bepalen.

In dit project zullen volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:

1. Wat zijn de typische antropometrische karakteristieken en de biomechanica van atleten in relatie tot hun discipline en werknemers in relatie tot hun job?

2. Kunnen de meetresultaten met een tablet + mobiele web App gevalideerd worden t.o.v. de meetresultaten met standaard 3D bodyscanners?

3. Op welke manier kunnen we de functionaliteit van compressiekleding en orthesen optimaliseren (pasvorm, materiaalconstructie, positionering van elastisch materiaal)

4. Op welke manier dient het testprotocol opgesteld te zijn om comfortparameters zoals luchtdoorlaatbaarheid, waterdampdoorlaatbaarheid, warmtegeleidbaarheid (isolerend vermogen) en vochttransport van elastische materialen te bepalen in uitgerekte toestand?

Om de projectdoelstellingen te bereiken zullen volgende punten worden onderzocht/uitgevoerd:

1. 3D body scanning van groepen met afwijkende lichaamsproporties

2. 3D body scanning in specifieke houdingen en analyse van de verschillen in omtrekken en lengtes met de basishouding

3. Paired difference test op de 3D meetresultaten (bodyscanner versus tablet met en zonder kleren)

4. PCA analyse van de 3D bodyscan resultaten gekoppeld met een paired difference test t.o.v. de gemiddelde populatie

5. Verwerking van de statistische analyse en opstellen van een methodologie voor de ontwikkeling van kledingmaten en patronen voor deze groepen

6. Optimaliseren van functionaliteit van compressieartikelen in functie van de materiaalconstructie, pasvorm en positionering op het lichaam van de elastische materialen.

7. Ontwikkeling van testprotocols om comfortparameters van elastische materialen in uitgerekte toestand te bepalen.

8. Ontwikkeling van een virtueel model waarmee de druk die wordt uitgeoefend op het lichaam door compressiekleding kan gesimuleerd worden

9. Uitwerken van case studies (prototypes).

De doelgroepen van dit onderzoek zijn in eerste instantie textiel- en kledingbedrijven die materialen, sportkledij, beschermkledij, compressiekousen en –kledij en ondersteunende kledij en orthesen voor revalidatie ontwikkelen. Daarnaast richten we ons ook tot bedrijven die gecustomizeerde kledij (bloezen, hemden, rokken, broeken, kleedjes, vesten) op de markt (willen) brengen. De belangrijkste meerwaarde voor deze bedrijven zal bestaan in de kennis van de maten en morfologie van hun doelgroep, de kennis om specifieke matentabellen en patronen te ontwikkelen, de kennis van nieuwe materialen voor compressie en de verwerking hiervan en de kennis van nieuwe methodes om compressie en comfort van elastische materialen te evalueren.


Adapted PErformance Wear

For clothing, all kinds of size tables which are based on the average body size of the majority of the population, exist. However, there are groups that have different body proportions, such as athletes, people with disabilities etc.
Initially, this results in clothing which is not comfortable nor aesthetic.
Today, there are textile products which have a specific function, such as protection (eg. fire fighter suits) or support (eg. orthopedic products or specific sports clothing). In addition, there are also intelligent textiles which have the ability to monitor, for example, heart rate or respiration. Such products require optimum contact with the skin; therefore they no longer function properly if the fit is not good. Some of the targeted end users for whom such products have specific added value, do not match with average body proportions. This leads to the conclusion that there is something fundamentally wrong with these products because they will function least well for the users for whom they are intended.
However, the technology is available to make custom clothing: it is perfectly possible to scan a person and translate this information into patterns for perfectly fitting clothing. This knowledge is present at HoGent (fashion, textile and wood technology).
Knowledge about the biomechanics of movement, both from the kinematics (sports, physiotherapy and rehabilitation) as from a theoretical point of view (mathematical models that describe forces and motion) is present at UGent. With this knowledge, textiles may be designed to support certain movements, to stimulate them or just limit them. Such textile products can contribute to a reduction in the number of injuries as well as to a more rapid rehabilitation,
The design phase comprises calculating properties required in the fabric in certain places and directions, especially with regard to strength and deformation. On this basis the appropriate materials and textile structures that give the desired properties can be chosen.
The whole design exercise will be worked out for four, in consultation with the user, selected cases that are sufficiently important to valorization, and which bring different and complementary requirements so they will include a wide range of other applications.
The target group of this project is active in the following areas:
• Textile Producers: spinning, weaving, knitting
• Clothing companies
And the end users: athletes, people with movement problems, workers in high-risk occupations. Therefore the project also has a strong social dimension.

SHAPE is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum FTILab+.

Projectcoördinator HOGENT

Alexandra De Raeve

Looptijd

01/12/2016 - 30/11/2018

Financier

VLAIO (voormalig IWT)

Partners

Universiteit Gent