Foto ALTEVAS: ALgenTEchnologie voor de VALorisatie van Spuistromen

ALTEVAS

A

ALTEVAS

ALTEVAS: ALgenTEchnologie voor de VALorisatie van Spuistromen

Het doel in dit valorisatieproject is het aantonen van de effectiviteit van de Altevastechnologie die op een economisch haalbare manier spuiwater uit de glastuinbouw wil zuiveren. Dit wil men doen op basis van microalgen gecombineerd met fysio-chemische technieken. In dit project wil men eveneens de octrooieerbaarheid van dit systeem bekijken en exploreren welke de mogelijke valorisatiepistes zijn. 

             
                           
                                         
                                                        

ALTEVAS is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Health and Water Technology

                                         
                           
             

Projectcoƶrdinator

Christine Van der heyden

Copromotoren

Bjorge Decostere

Looptijd

26/09/2019 - 31/03/2021

Financier

Associatie Universiteit Gent

Programma financier

IOF-ConcepTT