Foto BUSaanZET - Vertaling van busdiensten naar Mobility-as-a-Service platformen

BUSaanZET.

B

BUSaanZET.

BUSaanZET - Vertaling van busdiensten naar Mobility-as-a-Service platformen

BUSaanZET wil bestuderen hoe Vlaamse busbedrijven bestaande en nieuwe vervoersdiensten kunnen aanbieden in MaaS-platformen. Dit project ambieert dus deze vertaalslag te ondersteunen zodat alle stakeholders tesamen een duurzaam en performant MaaS-verhaal kunnen uitbouwen in Vlaanderen. Samenwerking wordt daarbij de sleutel. Er wordt vertrokken vanuit een brede consultatieronde en onderzoek in de sector, drie concrete praktijkcases worden uitgewerkt en nadien wordt er breed gecommuniceerd over geschikte manieren om de integratie mogelijk te makn en het MaaS-aanbod op te schalen. 

Meer info over het project vind je hier.

BUSaanZET is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit.

Projectcoƶrdinator

Storme Tom

Projectmedewerkers

Lore Vandemaele

Looptijd

1/10/2018 - 31/01/2021

Financier

VLAIO

Programma financier

TETRA

Externe organisaties

Instituut voor de autoCar & de autoBus (ICB-instituut)