Foto COMMSCHENK - Hoe kunnen organisaties op maat communiceren met hun schenkers?

COMMSCHENK

C

COMMSCHENK

COMMSCHENK - Hoe kunnen organisaties op maat communiceren met hun schenkers?

Hoe kan de inzet van schenkerspersona’s non- en social profit organisaties ondersteunen in de ontwikkeling van een gerichte communicatiestrategie naar de schenkers toe? Belgische fondsenwervers kampen met een financieel verlies door een terugval in de structurele overheidsfinanciering en een stagnatie in projectsubsidies. Daarnaast moet de donateursmarkt verdeeld worden over een groeiend aantal non-profit en social profit organisaties. Dit heeft tot gevolg dat de bestaande schenkers overbevraagd worden en bijgevolg dreigen uit te vallen. Het benaderen van nieuwe doelgroepen is daarom urgenter dan ooit. Maar fondsenwervers geven aan dat het definiëren en bereiken van nieuwe segmenten via een gerichte communicatie heel moeilijk is. Met het onderzoeksproject spelen we in op deze specifieke nood vanuit de sector. Dit doen we door via een grootschalige online bevraging bij Belgen het geefgedrag in België en de kenmerken van Belgische schenkers in kaart te brengen. Met behulp van geavanceerde statistische technieken willen we uit deze data schenkersprofielen distilleren en deze vertalen naar schenkerspersona’s. Iedere persona (of archetype) staat symbool voor een segment van soortgelijke schenkers aan goede doelen. Binnen deze verzameling schenkerspersona’s willen we de link leggen met de sector en analyseren welke types interesse tonen voor welke sector(en): sociaal-cultureel, gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking,… . Door de organisatie van homogene focusgroepen per type willen we de schenkerspersona’s verder verfijnen en een zicht krijgen op de meest geschikte communicatiestrategie (boodschap, kanaal, tijdstip,…) per schenkerspersona.
Via een verknoping van alle informatie doorgronden we welk schenkerpersona geïnteresseerd is in welke sector(en) en wat de specifieke communicatievoorkeuren zijn. Op een praktische en visueel overzichtelijke wijze willen we de schenkerspersona’s toelichten in een (online) praktische gids voor de sector.

             
                           
                                         
                                                        

COMMSCHENK is een onderzoeksproject van het Research Centre for Sustainable Organizations en het EQUALITY ResearchCollective

                                         
                           
             

Projectcoƶrdinator

Ann-Sophie Bouckaert

Copromotoren

Joke Persyn

Projectmedewerkers

Karolien Delaere

Looptijd

1/09/2018 - 31/08/2021

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

A touch of Rose vzw, Bornem
Chez Nous - Bij Ons vzw, Brussel
CLBch@t, Brussel
De Kanteling vzw, Schilde
Democratie nu, Gent
Dyzo vzw, Brussel
Heidehuis vzw, Brugge
Ignatiaans Apostolisch Netwerk (IgnAN), Antwerpen
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), Brussel
Onafhankelijk leven, Sint-Amandsberg
Sea First Foundation, Borgerhout
SOK vzw, Sint-Niklaas
Stichting Open Kerken, Jodoigne
Vesta vzw, Belsele
Vlaams Instituut voor de Zee vzw, Oostende
Vondels vzw, Ieper
W.O.T.C. De Berkjes VZW, Sint-Michiels
Ilja De Coster, zelfstandig consulant, Gent
Koning Boudewijnstichting, Brussel
Vrije Universiteit Amsterdam
Profacts BVBA, De Pinte
KULeuven, Onderzoekseenheid Marketing, Campus Brussel