Foto Efficiënt duaal

Efficiënt duaal

E

Efficiënt duaal

Efficiënt duaal

Met dit onderzoeksproject willen we een bijdrage leveren aan het (tot nu beperkte) wetenschappelijk pedagogisch onderzoek naar duale trajecten. We willen nagaan of duaal leren een efficiënte en duurzame leervorm is, voor welke studenten/opleidingen/sectoren dit het geval is en wat de randvoorwaarden zijn voor optimaal duaal hoger onderwijs, zowel voor studenten, lesgevers als werkveld. Met deze kennis kunnen alle hoger onderwijsinstellingen onderbouwd middelen inzetten en/of opleidingsprogramma's ontwikkelen die beantwoorden aan de noden van toekomstige studenten, alsook aan de noden van het werkveld.

De laatste decennia is er een duidelijke internationale tendens om ook binnen het hoger onderwijs leren op de werkplek te stimuleren en faciliteren en dit trekt zich door naar de Vlaamse context.  

Er bestaat vrij veel wetenschappelijke evidentie voor de efficiëntie van leren op de werkplek (in tegenstelling tot het formele leren binnen opleidingsprogramma’s) (Gear et al (1994), Eraut & Hirsch (2007), Felstead et al (2005)). Wetenschappelijke evidentie voor de efficiëntie van duaal leren als specifieke vorm van werkplekleren binnen het hoger onderwijs is veel moeilijker te vinden (Costley & Dikerdem, 2011).  

Binnen HOGENT werd een pilootproject gestart waarin kwantitatief en kwalitatief onderzoek gevoerd werd naar de efficiëntie van duale leertrajecten en naar de kritische succesfactoren voor goede duale trajecten, zowel voor studenten, lesgevers als werkveld. Dit pilootproject met PWO middelen gaf aanleiding tot een aanvraag bij het Europees Sociaal Fonds, waar dit onderzoek momenteel gecontinueerd en uitgebreid wordt in het project 'Effectief én efficiënt duaal leren in het hoger onderwijs'

 

             
                           
                                         
                                                        

Efficiënt duaal is een onderzoeksproject van het Research Centre for Learning in Diversity

                                         
                           
             

Projectcoƶrdinator

An Willems

Projectmedewerkers

Sofie Timmers (Research Centre for Learning in Diversity), Sofie Bruneel (Dienst Onderwijsontwikkeling HOGENT), Muriel de Wolf (Dienst Onderwijsontwikkeling HOGENT), Robin Stevens (Dienst Onderwijsontwikkeling HOGENT)

Looptijd

21/09/2020 - 25/09/2022

Financier

HOGENT

Programma financier

Meerjarenprogramma onderzoekscentra

Externe organisaties

UC Leuven Limburg, Belgiƫ